Ny rapport: Stor kompetensbrist inom molnsäkerhet

Et Moln Med Säklås; Två Killar Pekar På Skärm; Säkerhet, Fortinet, Moln, Cloud

Fler än nio av tio personer som arbetar med cybersäkerhet är måttligt till extremt oroade över kompetensbristen inom molnsäkerhetsbranschen. Det är ett av fynden i 2024 Cloud Security Report som bland andra Fortinet ligger bakom.

– När organisationer utvecklar och distribuerar fler molnapplikationer blir också säkerheten mer komplicerad. Även om användning av flera moln har många fördelar, ökar hanteringen av flera verktyg komplexiteten och gör det svårt att tillämpa konsekventa säkerhetspolicyer i alla molnmiljöer, säger Andreas Gotthardsson, cybersäkerhetsexpert på Fortinet, i ett pressmeddelande.

Oro över molnsäkerhet

2024 Cloud Secuirty Report genomförs av Security Insiders och sponsras av Fortinet, och årets rapport tyder på ett ganska bekymmersamt läge gällande molnsäkerhet. 93 procent av de 927 tillfrågade cybersäkerhetsspecialisterna över hela världen är oroade för kompetensbristen i branschen. Och nästan alla, 96 procent, är måttligt eller extremt oroade över molnsäkerhet överhuvudtaget.

Ytterligare fynd är att närmare åtta av tio (78 procent) har en strategi för en hybrid molnmiljö, sex av tio (61 procent) förväntar sig en förökad molnsäkerhetsbudget kommande tolv månader, och nästan lika många (59 procent) menar att efterlevnads- och säkerhetsfrågor är det största hindret för en snabbare implementering av fler moln.

– Att fler prioriterar säkerheten i ett tidigt skede är positivt. Men just kompetensbristen börjar bli en allt mer akut fråga som kräver åtgärder som bättre och mer tillgänglig utbildning men också att vi diskuterar cybersäkerhet på ett annat sätt än vad vi gör i dag. Det här är en stor fråga som lär vara aktuell under flera, flera år framöver. Vi vet att många svenska företag i dag kämpar med att hitta personal med rätt kompetens, och detta kommer bara bli svårare desto mer lager vi lägger till både i säkerheten och i den övergripande it-infrastrukturen, säger Andreas Gotthardsson.

6 maj 2024Uppdaterad 6 maj 2024Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng