Ny AI-metod kan fastställa farliga kemikalier

Bild På Kemikalier

Foto: Adobe stock

Forskarna Erik Kristiansson och Mikael Gustavsson från Chalmers och Göteborgs universitet har utvecklat ett AI-system för att hitta och analysera kemikalier. Tack vare goda resultat hoppas man kunna minska antalet laboratorietester och förbättra kontrollen av kemikalier i samhället.

Kemikalierna i vårt samhälle är ett faktum, i allt från vanliga produkter i hemmet till industriella utsläpp. Dess påverkan på människa och natur utreds ständigt och även om strikta regler finns, så utvecklas hela tiden nya kemikalier. Idag sker utredning av kemikalier och dess påverkan i laboratorium och via djurförsök. Forskarnas förhoppning är att deras AI-system ska kunna ersätta en stor del av dessa laboratorietester.

– Med vår AI-modell kan antalet djurförsök minska, liksom kostnaderna för testning. Möjligheten till snabb förhandsgranskning av molekyler kan göra det lättare att utveckla nya och säkrare kemikalier, bland annat för att ersätta befintliga ämnen som är giftiga. Vi tror därför att AI-baserade metoder kan vara till stor hjälp för att undvika negativ kemikaliepåverkan på människor och ekosystem i framtiden, säger Erik Kristiansson, professor på institutionen för matematiska vetenskaper på Chalmers och på Göteborgs universitet.

Fina resultat

I studien jämförs den utvecklade AI-modellen med tre befintliga och väl använda beräkningsverktyg. Resultatet visade att den nya metoden både har högre träffsäkerhet och bredare användningsområde.

– Med vår metod går det att bedöma om ett ämne är giftigt enbart utifrån dess kemiska struktur. Vi har utvecklat och förfinat metoden genom analyser av omfattande information från laboratorietester som gjorts tidigare. Den stora mängden data gör att metoden kan användas för kemikalier som ännu inte testats, säger Mikael Gustavsson, forskare på institutionen för matematiska vetenskaper vid Chalmers, och på institutionen för biologi och miljövetenskap vid Göteborgs universitet.

Nu tillgänglig för alla

Forskarna tror att detta kan bli ett starkt verktyg inom miljöforskningen, och hos myndigheter, samt företag som använder eller utvecklar nya kemikalier. Därför har de valt att göra modellen tillgänglig för alla.

Mer om studien

Studien är publicerad i tidskriften Science Advances. Den är utförd av Mikael Gustavsson och Erik Kristiansson på Chalmers och Göteborgs universitet, Styrbjörn Käll, Juan S. Inda-Diaz och Sverker Molander på Chalmers, samt Patrik Svedberg, Jessica Coria och Thomas Backhaus på Göteborgs universitet.

2 maj 2024Uppdaterad 2 maj 2024Reporter Sofia HellströmerAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng