Microsoft gör sin största investering i Sverige någonsin: Detta innebär den

Bild På Microsoft Presskonferens

Microsofts Sverige-vd Sophia Wikander, Microsofts vice president Brad Smith och statsminister Ulf Kristersson. Foto: Voister

Microsoft investerar 33,7 miljarder kronor i svensk moln- och AI-infrastruktur, och utbildning, till slutet på år 2026. Det meddelar bolagets vice president, Brad Smith, under en presskonferens tillsammans med Sveriges statsminister Ulf Kristersson.

– Satsningen innebär att vi bygger vidare på och expanderar Microsofts datacenterregioner i Sverige genom att bidra med 20 000 av de mest avancerade grafikprocessorerna, och att vi tillgängliggör världens främsta AI-kapacitet. I det ingår förmågan att nyttja denna och därför ska vi förse 250 000 personer i Sverige med utbildning till år 2027, inledde Brad Smith efter en öppning av Microsofts Sverige-vd Sophia Wikander.

Kompetenshöjningen ska ske inom organisationer, skolor, universitet, offentlig sektor och andra områden inom samhället, både genom teknisk utbildning och yrkesutbildningar. Det kan också handla om skräddarsydd utbildning för omskolning till nya jobb och spetsutbildningar för utvecklare.

Statsminister Ulf Kristersson lyfte svenska förutsättningar att tillvarata utbildningarna som särskilt goda, och pekade på en historik av vidareutbildning och omskolning i Sverige under flera decennier. Han poängterade att vi bara är i början på AI-resan och dess inverkan.

– AI ska ses som en katalysator för mycket annat och jag tror fortfarande att vi underskattar det inflytande som teknologin kommer att ha. Det kommer både att påverka hur vi driver företag och hur vi accelererar utvecklingen på andra områden. Bio-tech är ett sådant och mjukvaruutveckling ett annat.

Goda förutsättningar får inte regleras bort

Investeringen är den största någonsin på de närmare 40 år som Microsoft varit verksamma i Sverige. Brad Smith lyfte flera komponenter som gör Sverige till ett land som kan tillgodose sig denna typ av investering; däribland politiska förutsättningar, historisk innovationsförmåga och ambitioner på hållbarhetssidan.

– En anledning till att vi kan göra detta är Sveriges framåtsträvande energipolicy och tillgången på grön energi oavsett om det handlar om fossilfri energi eller förnybar energi. Partnerskap som det med Vattenfall har varit ovärderligt för oss.

Kristersson Microsoft

Brad Smith och Ulf Kristersson. Foto: Voister

Statsministern valde att lägga fokus på Sveriges arv inom forskning och industri.

– Den här satsningen visar att Sverige är en bra plats för tech-investeringar. En anledning till det är avancerad utbildning, som härstammar från ett starkt forsknings- och innovationsarv på såväl nya områden som i äldre, traditionella industrier som är vana att implementera ny teknologi. En annan styrka är våra långtgående investeringar i fysisk och digital infrastruktur. Där brukade vi vara världsledande men pratar tyvärr idag om risken att Europa, och Sverige som del av Europa, hamnar efter.

Utmaningar som regeringen strävar efter att undanröja härnäst handlar bland annat om överdriven EU-styrning.

– Det finns en tendens i EU att börja i det regulatoriska kring teknologi. Jag förnekar inte att vi kan komma att behöva olika former av EU-regelverk, och initiativ med andra länder utanför EU, men jag vill varna något för ambitionen att alltid börja i den regulatoriska aspekten av teknologi, sa Ulf Kristersson.

Fokus på säkerhet och skyddade data

För att maximera utkomsten av satsningen underströk Brad Smith vikten av att vara en förtroendeingivande leverantör, särskilt i rådande tider.

– Det är mer utmanande 2024 än för bara fem år sedan. Cybersäkerhetsläget ser helt annorlunda ut i Sverige, Europa och övriga världen. Det är mer akut, vilket får bäring på våra datacenter.

Han poängterade också att utvecklingen inte är ämnad att ske inom Microsoft, och att Sverige fortfarande ska äga sina data.

– Alla ska kunna använda infrastrukturen för att träna och distribuera sina AI-modeller så att de kommer till nytta för människor i Sverige. Människors data ska skyddas i enlighet med EU och Sveriges lagar; vi ska inte använda deras data för att konkurrera. Människor ska kunna bygga AI-modeller och erbjuda dem till samhället utan att behöva gå via vår butik, om de så önskar. Användare, som företag och privatpersoner, som lägger data eller AI-modeller i våra datacenter ska, om vi inte gör ett tillräckligt bra jobb, enkelt kunna flytta dem någon annanstans.

3 juni 2024Uppdaterad 4 juni 2024Reporter Therese BengtnerAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng