Internetstiftelsen: Utsatta områden har ett stort digitalt utanförskap

Person Fotograferar Med Telefon

Foto: Adobe stock

I Sveriges 59 utsatta områden har en lägre andel av invånarna tillgång till det digitala samhället. Samtidigt är det färre som följer och betalar för svenska nyhetskanaler och det är fler föräldrar som oroar sig för att deras barn ska lockas in i gängkriminalitet via nätet. Det visar en ny rapport från Internetstiftelsen och Järvaveckan.

I Sverige finns i dagsläget 59 områden som polisen klassar som utsatta. Internetstiftelsen har tillsammans med Järvaveckan tagit fram en rapport om digital inkludering och utanförskap i dessa områden. 

Bland personer i utsatta områden svarar 52 procent att de har full tillgång till det svenska digitala samhället, vilket innebär att man kan ta del av information på nätet från stat, kommun och myndigheter, samt använda e-tjänster i utsträckningen man behöver. I övriga Sverige svarar sex av tio att man har full tillgång till det digitala samhället. 

När det handlar om endast personer mellan 18-40 år är skillnaden större. Där svarar 53 procent att de har full tillgång, jämfört med övriga Sverige där andelen ligger på 66 procent.

"Svårare att följa med"

Det finns även en skillnad när det kommer till betalda digitala nyhetsmedier, såsom Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet eller Aftonbladet. I övriga Sverige betalar 32 procent av hushållen för minst en mediakanal, i utsatta områden är siffran 16 procent. 

– När en allt större andel nyheter finns bakom betalvägg blir det svårare för den här gruppen att följa med. De får inte samma bild av hur samhällsutvecklingen ser ut, vilket bidrar till ett utanförskap. I förlängningen blir det ett demokratiproblem, säger Jannike Tillå, kommunikations- och affärsområdeschef på Internetstiftelsen.

Samtidigt är det färre unga i utsatta områden som följer nyhetskanaler i sociala medier – nämligen fyra av tio istället för fem av tio i övriga landet. Bland personer i åldern 18-40 år är det färre i utsatta områden som tycker att det är lätt att hänga med i nyhetsutvecklingen på nätet som rör svensk politik och samhällsutveckling, nämligen 55 procent jämfört med 65 procent i övriga Sverige. 

Tiktok, Telegram och oro för gängkriminalitet

Appen Tiktok används mer i utsatta områden än i övriga Sverige, oberoende av ålder. Bland yngre i åldern 18-40 år använder 47 procent av dem i utsatta områden Tiktok, jämfört med 37 procent i övriga landet. 

Mer frekvent används även Whatsapp och Telegram, vilket potentiellt kan förklaras med att dessa tjänster är populära i andra länder och att många i utsatta områden har utländsk bakgrund. Whatsapp används av 63 procent och Telegram av 18 procent i utsatta områden, vilket kan jämföras med 54 procent respektive 11 procent i resten av Sverige. 

I utsatta områden är det fler föräldrar som är oroliga över att deras barn ska lockas in i gängkriminalitet via nätet (22 procent), jämfört med 14 procent i övriga landet. Fler oroar sig även för att deras barn ska lockas och radikaliseras av våldsbejakande religiösa extremister, nämligen 13 procent. I övriga Sverige oroar sig 8 procent av föräldrarna över detta.

4 juni 2024Uppdaterad 4 juni 2024Reporter Fredrik Adolfssonundersökning

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng