För Sverige – med it i tiden

Peter Farendahl Och Drottningholms Slott

Foto: Privat, Mostphotos

Peter Farendahl tillträdde som CIO för Kungliga Hovstaternas it-avdelning med uppdraget att ta den rådande it-miljön till nästa nivå av effektivitet och säkerhet. Sedan dess har servrar flyttats upp i molnet, it- och informationssäkerheten skärpts, och applikationer uppdaterats. Framtiden stavas mer systemutveckling, säkerhetsfokus och kanske en och annan Co-pilot. 

Det tog Peter Farendahl en stund i telefon att förstå att samtalet från Kungliga Hovstaterna var ett legitimt jobberbjudande, och inte en busringning. När det väl sjunkit in väckte resan som it-avdelningen var inne på hans intresse. 

– Allt låg on prem. Det var faktiskt förra helgen som vi lyfte ut den sista serverdelen, så nu ligger allt i molnet eller i den externa datacentralen on prem. 

Men förflyttningen var inte självklar. 

– När jag kom in på slottet var det ingen given väg att gå. Det var först när vi jämförde kostnadsbilden av att göra vår dåvarande datacentral säker med att gå till molnet som beslutet kunde fattas.  

Förutsättningarna för att informationen skulle flyttas, var att allt skulle lagras inom Sveriges gränser.  

– Vi blev faktiskt en av de första verksamheterna i Sverige att köra våra grejer här, strax innan pandemin. Att vi hade Teams på plats då, som mötestung organisation, var jag glad för. Det accelererade också en omställning till nya arbetssätt, och jag lade mycket tid på att hjälpa alla att ta klivet.  

Att licenskostnaderna kommer att öka ser Peter Farendahl som en naturlig utveckling, men menar att man måste se till de ekonomiska vinsterna:

– Vissa resor kan du inte plocka bort, men alla anställda har inte samma behov. När det gäller teamsmöten ser jag att varje industriellt investerad krona där kommer ge fem tillbaka. För mig är det enkelt; byter vi gammalt skrot så blir det billigare.  

Här handlar Peter Farendahls roll som it-chef om att driva på effektiviseringen, och förklara att besparingar ofta kommer över tid. Utöver teamsmöten är utskrifter ett sådant exempel. Nästa effektivitetsvinst tror han kommer med Co-pilot: 

– Tänk dig en trädgårdsmästare på Drottningholm som drar nytta av hur någon har löst liknande utmaningar med häckar i Versailles. Det kommer bli jätteeffektivt i framtiden.  

Parallellt med den nya AI-tekniken satsar Kungliga Hovstaterna på att uppdatera och flytta fler applikationer till molnet.

– Nu senast flyttade vi en av våra viktigaste applikationer till Office 365, och målsättningen är att jobba ditåt med alla applikationer. Det får positiv inverkan på våra kostnader, och för effektiviteten och säkerheten.

Just säkerhet är den del i hovets it-fiering som Peter Farendahl kanske är mest stolt över. För sju år sedan handlade arbetet mycket om penetrationstester och virusskydd. Sedan dess har tekniken mognat och förrförra året etablerade man en SOC-lösning som fungerar ”riktigt bra”. 

– Det är en fördel när man är så få som vi är. Jag stämmer av nya hot var fjortonde dag med leverantören. När en individ utsätts får jag ett samtal direkt, tar det vidare med min arkitekt och fattar beslut om åtgärder.

28 maj 2024Uppdaterad 17 juni 2024Reporter Therese Bengtner

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng