Evidens, politiskt ansvar och AI – några teman i årets Edtechbarometer

Tjej Använder Surfplatta

Foto: Adobe stock

Tidigare i veckan släppte Swedish Edtech Industry sin årliga rapport – Edtechbarometern. Det är deras femte rapport om svensk edtech och årets rapport belyser vikten av att jobba med evidens för att stärka förtroendet för edtech-branschen och politikernas roll i den digitala kompetensförsörjningen. Rapporten berättar också om hur denna bransch står sig i AI-utvecklingen.

Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige ska vara ledande i att använda och utveckla digital teknologi för att förmedla kunskap och livslångt lärande. De vänder sig till edtech-bolag som är verksamma på den svenska utbildningsmarknaden.

Avgörande fråga - fungerar edtech?

En fråga som fördjupas i årets rapport är om edtech, det vill säga digitala läromedel och verktyg för lärande, verkligen fungerar. Här är nämligen forskarna oense. Dock har positiva effekter visats då lärarna gör medvetna val av edtech-verktyg, anpassar användningen och integrerar det i undervisningen. Därför har man i årets Edtechbarometer tittat närmare på just kvalitet och evidens inom teknikstött lärande, genom att ta hjälp av experter på området och blickat utanför Sverige.

- På så vis hoppas vi kunna bidra till att fördjupa samtalet, ett samtal som behöver hållas levande i många år framöver, i takt med teknikutvecklingen, säger Jannie Jeppesen, vd på Swedish Edtech Industry, i ett pressmeddelande.

Förutom deras egen fördjupning inom evidens och frågan om vad som utgör en kvalitativ edtech-tjänst, det vill säga att möta behovet hos användaren, möjliggöra och stödja lärande, samt utveckla digital kompetens, så tar barometern även upp politikernas ansvar i denna utveckling.

Politikerna måste ta sitt ansvar

En egen del i rapporten belyser just vikten av att Sverige inte ska halka efter i utvecklingen, som ett litet kunskapsintensivt land. Här menar man att en av våra stora samhällsutmaningar är kompetensförsörjning. Att utveckla kunskap, kompetens och kvalifikationer som är avgörande för vår konkurrenskraft, inte minst den grundläggande digitala kompetensen som alla medborgare, yrkeskategorier och branscher behöver.

Rapporten belyser även att skolpolitiken, mycket mer, behöver handla om vilka kunskaper som behövs för att rusta barn och ungdomar för sitt medborgarskap och arbetsliv. Samt att utbildnings- och arbetsmarknadspolitiken behöver investera i det livslånga lärandet för att åtgärda de kompetensluckor vi har, så att vi kan bevara vår välfärd och svenska konkurrenskraft.

- Vi hoppas på en tydlig politisk ambition och ett ansvarstagande enligt den princip som är vägledande i den norska digitaliseringsstrategin för skolan: att våga ställa de svåra frågorna, men också tolerera de nyanserade svaren, säger Jannie Jeppesen.

Rapporten bygger också på medlemsundersökningar och i år är AI ett hett ämne.

AI kompletterar, men ersätter inte

Resultatet av undersökningen visar att sex av tio medlemsföretag använder eller planerar att använda AI för produktion av visualiseringar, text och ljud. Och att AI kompletterar personalen snarare än ersätter den.

- Fyra av tio medlemsföretag har AI-funktionalitet i sitt kunderbjudande idag, men den siffran ökar betydligt när vi frågar företagen om hur de använder AI i sitt eget arbete. De svarar också att de kan producera effektivare och med högre kvalitet med hjälp av AI, men bara några få tror att de behöver färre personal som en konsekvens, säger Jannie Jeppesen.

Vad är edtech?

Edtech, Educational Technology, är digitala verktyg och tjänster som används för att stärka utbildning och lärande, men också för att effektivisera administration av lärande i organisationer. Det är tjänster som används inom den offentliga utbildningssektorn, från förskola till högre utbildning, liksom inom näringslivet och av den enskilda individen. Edtechbranschen omfattar en bredd av tjänster och produkter, allt från hårdvara och administrativa tjänster till olika tjänster för undervisning, validering och lärande.

Källa: swedishedtechindustry.se

23 maj 2024Uppdaterad 23 maj 2024Reporter Sofia HellströmerSkola

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng