EU:s ministerråd antar världens första AI-reglering

Ai På En Eu Karta; Ai, Råd, Reglering

Tisdag den 21 maj är det dags. Då antar EU:s ministerråd den AI-reglering som kommissionen godkände den 13 mars i år.

– Världens första reglering för AI-produkter är inte bara viktig för en hållbar AI-utveckling, utan också för att få gemensamma regler i alla 27 medlemsländer. Den inspirerar även länder utanför unionen att skapa motsvarande regelverk. Min förhoppning är att AI-förordningen kommer att stärka såväl svensk som europeisk konkurrens- och innovationskraft, säger civilminister Erik Slottner.

Sista steget

Erik Slottner är tillsammans med andra ledamöter på plats i Bryssel för möte i Transport-, Telekommunikations-, och Energi-rådet (TTE-rådet) för att godkänna den slutgiltiga versionen av den gemensamma EU-reglering för AI. Det är det sista steget innan regleringarna kan börja gälla.

Under tisdagen håller ministrar från medlemsländerna under ett rådsmöte hålla en så kallad riktlinjedebatt om själva genomförandet. Under detta möte förväntas man också dra slutsatser om EU:s framtida digitala politik samt om cybersäkerhet i regionen.  

Om AI-akten

Inom högriskområden regleras bland annat AI-användning för livsavgörande beslut så exempelvis för studier och anställning. Även system för biometrisk identifiering för till exempel brottsbekämpning definieras som högriskområde. Förbjudna områden inkluderar manipulation för att medvetet skada någon psykiskt eller fysiskt och särskilt manipulation genom att utnyttja känsliga grupper, såsom barn, äldre personer och personer med funktionsnedsättning. Även biometriskt fjärridentifiering i realtid på allmän plats är förbjudet, men med vissa undantag för brottsbekämpning och brottsprevention. Ett par nya områden som blivit del av lagstiftningen efter den slutliga politiska överenskommelsen mellan rådet, EU-parlamentet, EU-kommissionen gäller bland annat:

  • Inkludering av kontroll för globalt utvecklade system, så kallade AI-modeller för allmänna ändamål, som tränats på stora datamängder och som därför kan utgöra en systematisk risk om de gör fel. Dessa system ska kontrolleras av en så kallad AI-byrå som etableras på EU-nivå;
  • Transperenskrav på de stora globala systemen att de ska kunna dela med sig av vilken information om AI-systemen har tränats på för att hjälpa till med att få information om exempelvis upphovsrättsligt material;
  • Riktlinjer kommer tas fram för en konsekvensanalys som kan användas för att säkerställa att AI-system som ska sättas på marknaden inte kränker människors grundläggande rättigheter. Efter tisdagens officiella beslut kommer olika delar av förordningen att börja gälla vid fyra olika tidpunkter från beslutsdatumet – med det första ikraftträdandet av förbjudna områden inom 6 månader och efterföljande delar av regleringen inom 12, 24 respektive 36 månader.

Källa: Regeringskansliet

20 maj 2024Uppdaterad 20 maj 2024Reporter Tim LeffleraiFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng