Domstolsverkets digitala verksamhetsstöd kritiseras av JO

Domstolsverket; Katarina Påhlsson, Jo

Domstolsverket, foto: Tommy Hvitfeldt. JO Katarina Påhlsson, foto: Johanna Hanno.

JO har granskat domstolsverkets digitala verksamhetsstöd DiBa och är kritiska. Enligt JO handlar det om brister i rättssäkerhet som behöver åtgärdas.

Hösten 2022 lanserades DiBa, ett digitalt verksamhetsstöd för brottsmålshantering. Efter att det satts i drift ansåg både domare och tingsrätter att det fanns stora fel och brister med systemet och det i sin tur påverkade domskrivningen.  

Flera domstolar var också kritiska till hur DiBa-domen såg ut. Kritiken mot DiBa låg till grund för JO:s granskning.  

Särskilt de mer komplexa brottmålsdomarna har varit svårlästa. En dom måste vara utformad så att parterna enkelt kan läsa och begripa den. Det är en rättssäkerhetsfråga, säger JO Katarina Påhlsson i ett pressmeddelande. 

Flera fel och brister 

Utredningen som gjorts har visat att verksamhetsstödet inte är anpassat för att hantera större brottmål med exempelvis flera brottsmisstankar, vilket är en utmaning för tingsrätten. Det är även svårt för domaren att utforma domen, bland annat på grund av att den kommer i en XML-fil som kan innehålla känsliga uppgifter ur ett sekretesshänseende, uppgifter som domaren varit ovetande om. 

 Enligt min mening har verksamhetsstödet inte gett den enskilda domaren fullgoda förutsättningar att utöva sitt ämbete, säger Katarina Påhlsson. 

Enligt JO innehöll DiBa vid sin driftsättning flera fel och brister, varav några är anmärkningsvärda och flera ännu inte åtgärdade. Med hänsyn till de frågor som initiativet har omfattat, har JO, genom Katarina Påhlsson, valt att översända en kopia av beslutet till regeringen för kännedom. 

31 maj 2024Uppdaterad 31 maj 2024Reporter Sofia HellströmerMyndighet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng