Skolor tar ansvar för elevernas psykiska hälsa med chattande kvällskuratorer

Flicka Ligger På Soffa Med Mobil; Kurator, Digital

Den psykiska ohälsan ökar bland barn och unga. Nu går flera skolor ett steg längre för att förebygga allvarliga situationer och erbjuder kuratorer i chattformat kvällstid.

– Vi har sett ett ökande behov av samtal och stöd, särskilt med tanke på den ökade oron bland ungdomar och den allt vanligare förekomsten av psykisk ohälsa och suicidförsök. Genom att erbjuda ett digitalt kvällsstöd möjliggör vi en mer flexibel tillgänglighet för högstadieeleverna i Köping, säger Pär Ellmin, grundskolechef i Köpings kommun, i ett pressmeddelande. 

Nationellt problem

Även Kronoberg Skola i Växjö har infört chattande kuratorer på kvällarna som ett komplement till det ordinarie kuratorsstödet. Förhoppningen är att nå ut i tid, innan situationen blivit akut.  

– Den psykiska ohälsan bland barn och unga är ett nationellt problem som vi också upplever. Skolan tenderar ofta att släcka bränder och det är först då vi vuxna blir involverade. Genom den chattande kvällskuratorn kan vi fånga upp elevernas oro och funderingar när de dyker upp, vilket inte sällan är under kvällstid, säger Jonna Ahlqvist, biträdande rektor på Kronobergs Skolan i Växjö. 

Möter unga i självvalda kanaler

En av anledningarna till att chattande kvällskuratorer anses fungera så bra är att de kan möta unga i deras självvalda kanaler, beskriver Botrus Botrus som är skolkurator i på Allbry, i samma pressmeddelande: 

– Barnen är digitala, de har en vana av att vara i den digitala sociala världen. Därför är det viktigt att även vi vuxna finns här. Det finns också en helt annan vana av att socialisera via chatt och för vissa barn och unga är det lättare att kommunicera i en chatt än i det verkliga livet.

Ytterligare kommuner i Sverige ser nu över hur de kan tillgängliggöra sina elevhälsoinsatser.  

29 maj 2024Uppdaterad 29 maj 2024Reporter Therese BengtnerdigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng