Techsverige: Positiva signaler i regeringens vårändringsbudget

Bild På Svensk Flagga Och Christina Ramm Ericson

Foto: Adobe stock, Techsverige

Regeringen presenterade igår vårändringsbudgeten för 2024 och nu har Techsverige gett sin syn på budgeten. Bransch- och arbetsgivarorganisationen ser vissa ljusglimtar, bland annat gällande välfärd, cybersäkerhet och kompetensförsörjning, men också vissa negativa aspekter. 

Techsverige tycker att det är positivt att man inom hälso- och sjukvården inrättar en effektivitetsdelegation. Här hoppas man på att delegationen fokuserar mycket på digitaliseringens möjligheter. I budgeten tillsätts även medel för att påskynda arbetet med en nationell infrastruktur för hälsodata. 

– Att framtidens välfärdsutmaningar tas upp är positivt och att det finns en insikt i den demografiska utmaningen. Det är centralt att digitaliseringens möjligheter tas tillvara och är en del av lösningen. Beskedet om påskyndandet av en nationell digital infrastruktur för hälsodata är glädjande men också avgörande för att framtidssäkra svensk välfärd, säger Christina Ramm-Ericson, chefsekonom på Techsverige.

Kompetensförsörjning och säkerhet

Techsverige välkomnar även regeringens satsning på 25 miljoner kronor för att stärka samordningen av ett tiotal myndigheters arbete med att attrahera och behålla internationell kompetens. 

– Det är glädjande och viktiga steg för att möta det ökande behovet av specialister inom tech, säger Christina Ramm-Ericson.

Därutöver erhåller MSB en förstärkning på 20 miljoner för att utöka stödet kring it-incidenter. 

– Fortsatt brett arbete med informations- och cybersäkerhet är välkommet. Det är angeläget att MSB:s arbete med it-incidenter når fler och det snabbare, men det behövs också fler insatser, särskilt inom kompetensförsörjning inom informationssäkerhet, säger Christina Ramm-Ericson.

Andra länder investerar mer än Sverige

Men allt är inte frid och fröjd. Regeringen konstaterade i höstbudgeten att Sveriges mål att vara bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter inte kommer att nås. 

– Det är lovande att regeringen nu ser över sin digitaliseringspolitik med förhoppningen att under 2024 kunna presentera en ny digitaliseringsstrategi med konkreta mål och trendbrytande åtgärder som ska vända utvecklingen fram till 2030, säger Christina Ramm-Ericson.

Men det börjar bli dags att sätta fart. Omvärlden rör sig snabbt och många andra länder satsar mer på exempelvis AI och 5G än vad Sverige gör. 

– Avsaknaden av satsningar i vårändringsbudgeten på att bygga ett konkurrenskraftigt digitalt Sverige är därför oroväckande. Nu är det viktigt att regeringen både prioriterar att få strategin klar och inte väntar med att sjösätta de förslag som redan finns på bordet, säger Christina Ramm-Ericson.

16 april 2024Uppdaterad 16 april 2024Reporter Fredrik Adolfssontechsverige

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng