Svenska kvantdatorberäkningar – två kilometer under marken

Gruva Och Kvantdatordel; Kvantbitar, Kanada, Forskning

Det underjordiska labbet i Kanada (t.v.) och ett kvantprocessorchips (t.h.)

En kvantdators beräkningar kan lätt störas av så kallad kosmisk strålning i atmosfären. Därför ska svenska forskare från Chalmers Tekniska Högskola tillsammans med kollegor i Kanada nu testa kvantbitarnas stabilitet två kilometer ner i en kanadensisk gruva.

– Vi är superglada över det här projektet eftersom det tar upp den mycket viktiga frågan om hur kosmisk strålning påverkar kvantbitar och kvantprocessorer. Att få tillgång till den här underjordiska anläggningen är avgörande för att förstå hur effekterna av kosmisk strålning kan mildras, säger Per Delsing, professor i kvantteknologi vid Chalmers och föreståndare för Sveriges största kvantteknologiska satsning Wallenberg Center for Quantum Technology, i ett pressmeddelande.

Minimera kosmisk strålning

En av utmaningarna med kvantdatorer är att de värden som kvantbitarna genererar, så kallade superpositioner som motsvarar en vanlig dators ettor och nollor, är väldigt känsliga och det uppstår lätt fel om de kommer i kontakt med sin fysiska omgivning.

Kosmisk strålning – atomer eller ännu mindre partiklar, i första hand protoner, som rör sig genom universum nära ljusets hastighet – är ett sådant fysiskt fenomen som kan störa kvantdatorberäkningarna på ett sätt som idag kan vara svårt att korrigera för.

Renaste renrummet i marken

I en grotta i Ontario, Kanada, ska nu forskare från Chalmers testa sina kvantbitar i ”världens djupast belägna renrum”, tillsammans med forskare vid Institute for Quantum Computing (IQC) vid University of Waterloo i Ontario. Renrum är namnet på forskningslabb som har låga halter av miljöföroreningar, och underjordslaboratoriet i Kanada har den lägst uppmätta halten av myoner, som är relativit stora, negativt laddade kosmiska partiklar.

Resultatet från renrummet ska jämföras med resultat ovan jord.

– Med det här projektet hoppas vi kunna förstå hur vi ska få kvantdatorer att arbeta med beräkningar under längre tid, och därmed kunna lösa viktiga problem som idag är utom räckhåll, säger Per Delsing, som redan påbörjat förberedelserna för de svenska kvantbitarnas resa ner i underjorden.

29 april 2024Uppdaterad 29 april 2024Reporter Tim LefflerdigitFoto Snolab, Chalmers tekniska högskola/Anna-Lena Lundqvist

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng