Robotars ögonrörelser och skratt i fokus i ny GU-forskning

Människa Och Robot Tar I Hand

Foto: Adobe stock

I en ny avhandling i datalingvistik vid Göteborgs universitet undersöker man vilken betydelse ögonrörelser har i mänskliga interaktioner. Detta är tänkt att på sikt utveckla robotars kommunikationsförmåga i dialogen med människor. 

Ju mer människolikt beteende en robot eller avatar har, desto mer positivt upplever vi interaktionen med den. Och utöver vårt tal kommunicerar vi människor mycket med våra blickar.

Detta är ingången till en studie på Göteborgs universitet där man försöker förbättra dialogförmågan hos robotar. I arbetet noterar man människors olika ögonrörelser och undersöker betydelsen av olika blickmönster som vi använder i samtal med varandra. I studien undersöks ett antal interaktioner mellan två personer där man studerar relationen mellan skratt, tal och tillhörande ögonrörelser. 

– Den visade att skratt har olika funktioner kopplade till specifika ögonrörelsemönster. Det understryker betydelsen av skratt och ögonkontakt i förståelsen och samordningen av flersensorisk kommunikation, vilket är en viktig kunskap när människoliknande dialogsystem utformas, säger Vidya Somashekarappa, doktorand i datalingvistik vid Göteborgs universitet, via ett pressmeddelande. 

Ny metod för att förutse ögonrörelser

Avhandlingen föreslår även en ny metod för att förutsäga ögonrörelser genom en neural nätverksarkitektur. Denna metod tar hänsyn till dynamiken i verkliga ögonrörelsemönster under en naturlig interaktion mellan människor. På så sätt vill man underlätta responsiv och intuitiv interaktion, och göra det möjligt för robotar att ha en naturlig och flersensorisk dialog med människor. 

Och resultaten från avhandlingen är positiva, enligt Vidya Somashekarappa.

– Resultaten tyder på att en anpassning av robotens ögonrörelser baserat på mönster i mänsklig interaktion påverkar användarupplevelsen positivt. Det förstärker engagemanget och känslan av att kommunicera med något människolikt.

26 april 2024Uppdaterad 26 april 2024Reporter Fredrik Adolfssonrobot

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng