Regeringens nya råd för smartare vård

Jakob Forssmed, Socialminister; Hand Som Trycker På Grafik För Olika Vårdrelaterade Symboler; Vårdråd, It I Vården, Digitalisering I Vården, Datadelning

Ett nytt råd lett av socialminister Jakob Forssmed ska underlätta införandet av digital infrastruktur i hälso- och sjukvården. Målet är bland annat att tillgängliggöra hälsodata i hela vårdkedjan, för all vård.

– Regeringen har höga ambitioner gällande den digitala infrastrukturen i hälso- och sjukvården. Min förväntan är att rådet kommer att underlätta samarbete över organisatoriska gränser och vara en viktig del i arbetet med att införa en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården, säger socialminister Jakob Forssmed i ett pressmeddelande.

I rådet ingår bland andra generaldirektören för E-hälsomyndigheten, ordföranden för Nätverket för Sveriges regioners it-direktörer (SLIT) och förbundsdirektören för Vårdföretagarna.

Vill tillgängliggöra vårddata

Syftet med rådet är att berörda aktörer ska kunna träffas och diskutera sätt att förbättra såväl kvaliteten i vården som patientsäkerheten, och införandet av en mer adekvat infrastruktur.

En av nycklarna till en smartare vård är att rätt information om patienten finns tillgänglig i varje vårdsituation, med målet om att tillgängliggöra vårddata både inom den kommunala och den regionala vården. I slutändan vill man se att staten tar ett större ansvar för en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården.

Under rådets första möte i veckan presenterade socialministern bland annat utredningen Uppdrag att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata.

Representanter i Jakob Forssmeds råd

 • Jakob Forssmed, socialminister
 • Petra Noreback, statssekreterare hos socialminister Jakob Forssmed
 • Natasa Ristic Davidson, statssekreterare hos civilminister Erik Slottner
 • Antje Dedering, förbundsdirektör, Vårdföretagarna
 • Aida Hadzialic, ordförande i regionstyrelsen, Stockholm
 • Anders Henriksson, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner
 • Johannes Hörnberg, ordförande Nätverket för Sveriges regioners IT-direktörer (SLIT)
 • Marie Morell, ordförande i regionstyrelsen, Östergötland
 • Gunilla Nordlöf, generaldirektör E-hälsomyndigheten
 • Peter Olofsson, ordförande i regionstyrelsen, Västerbotten
 • Mikaela Waltersson, ordförande i regionstyrelsen, Halland
 • Tomas Werngren, nationell samordnare för en nationell digital infrastruktur i hälso- och sjukvården

 

Källa: Regeringen

10 april 2024Uppdaterad 10 april 2024Reporter Tim Lefflerit i vårdenFoto Kristian Pohl/Regeringskansliet, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng