Ny undersökning: It-branschen riskerar att förlora kvinnliga talanger

Kinna Med Dator I Datacenter; Jämställdhet, It

Endast ett av tio svenska it-bolag anser sig vara jämställt. Det visar en ny rapport från Experis, vars vd menar att företag måste börja arbeta aktivt med jämställdhetsfrågan om man vill tillvarata kvinnlig kompetens i framtiden. 

I en undersökning av it-konsultbolaget Experis, ombads 788 svenska företag uppskatta hur långt de kommit i jämställdheten gällande lika lön, lika möjligheter till karriärutveckling samt ledarskapsutveckling.

Resultatet visade enligt Experis att it-branschen var allra sämst i sitt arbete med jämställdhet: Endast ett av tio bolag ansåg sig jämställda. 46 procent uppgav att de börjar närma sig full jämställdhet, medan 37 procent svarade att de ”har ganska långt kvar” och 6 procent har långt kvar till jämställdhet.

It-kompetens – en bristvara

Yrken med just it-kompetens ofta förekommande på Arbetsförmedlingens lista över framtida bristyrken och branschen lider sedan länge av svår kompetensbrist. Hur ska man då få in mer kvinnlig kompetens i tech-världen? Mikael Jansson, vd på Manpower Group Sverige, menar att branscher som idag upplever att de har svårt att rekrytera behöver lägga i en högre växel för att öka jämställdheten.

– Aktörer inom en bransch behöver arbeta tillsammans för att höja ryktet för hela branschen, och mitt råd är att börja med jämställdhet och mångfald, säger han i ett pressmeddelande.

Michael Egnell, Managing Director för Experis Sverige är av samma åsikt.

– Om företagen ska lyckas rekrytera och behålla kvinnlig kompetens i framtiden är ett aktivt jämställdhetsarbete en förutsättning, säger han.

Parti- och detaljhandeln bäst

Bäst resultat i jämställdhetsmätningen fick branschen Servicenäring samt parti- och detaljhandeln, där 26 procent angav att de uppnått full jämställdhet. Med andra ord har även de som ligger i topp mer arbete att göra vad gäller jämställdhet på arbetsplatsen.

– 2024 utgör kvinnor hälften av arbetskraften i Sverige. Företag blir mindre konkurrenskraftiga när de misslyckas med jämställdheten eftersom de kommer att ha svårt att rekrytera och behålla kvinnliga talanger, säger Mikael Jansson, vd på Manpower Group Sverige.

Om undersökningen

Undersökningen baseras på intervjuer med drygt 40 000 arbetsgivare inom näringsliv och offentlig sektor i 41 länder. I Sverige har 788 intervjuer genomförts av it-konsultbolaget Experis. Mätningen utfördes av Manpower Group under perioden 2 till 31 januari 2024.

18 april 2024Uppdaterad 18 april 2024Reporter Sofia HellströmerjämställdhetFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng