Ny AI-funktion ska förbättra Knivstas medborgarservice

Knivstas Före Detta Stationshus

Foto: Mostphotos

Knivsta inför en ny AI-funktion på kommunens webbplats som ska göra det lättare för användare att snabbt hitta informationen de eftersöker. Tjänsten är anonymiserad och inga personuppgifter lagras. 

Knivsta kommun inför på sin webbplats knivsta.se en ny AI-funktion som ger förslag på sidor som kan vara relevanta för besökaren. 

Funktionen genererar förslag på sidor utifrån anonym och kollektiv data från knivsta.se:s besökare. Inga personuppgifter samlas in utan datan omfattar tidpunkt, besökta sidor och teknisk information från webbläsaren. Målet är att AI:n ska hjälpa besökarna att hitta de söker efter, och därigenom leverera en bättre, snabbare service.

– Vi vill öka hittbarheten på vår webbplats och underlätta för användaren att snabbt hitta fram till den information man söker. Att presentera aktuella och relevanta länkar med hjälp av AI ger värde för användaren utan någon ökad administration för webbredaktören, säger Hanne Natt och Dag, kommunikationschef i Knivsta kommun. 

Förslagen skapas och anpassas efter vanliga besöksmönster utifrån exempelvis relaterade ämnen, väderlek eller tidpunkt på året.

Kräver träning

För att AI:n ska bli bättre behövs dock träning och testning, så nivån på dess förslag kan komma att variera till en början. Träningen av AI:n står sajtbesökarna för. 

– Med träning avses att AI:n behöver lära sig innehållet på vårt redan publika innehåll på webben. Utifrån det kollektiva användarmönstret på webbplatsen kommer AI-tjänsten att kunna ge allt bättre länkförslag till innehållet. Därför kan det vara så att förslagen inte är helt relevanta under den första tiden.

Knivsta har inte utvecklat tekniken själv utan det rör sig om en AI-tjänst som man abonnerar på. Kommunen menar att en viktig aspekt framåt är att försöka tänka i nya banor, speciellt inom digitalisering.

– Vi ser att det är viktigt att arbeta för en förnyelsekultur i kommunen, genom lärande i små steg och mindre förnyelseinitiativ.

25 april 2024Uppdaterad 25 april 2024Reporter Fredrik AdolfssonAI

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng