Nato-övning med 40 deltagarländer ska stärka cyberförsvaret

Nato Flaggor

Foto: Adobe stock

Idag inleds världens största scenarioövning för cyberattacker. Övningen sker i Nato-regi i Tallinn och flera tusen experter från 40 länder tävlar i team om att bäst motarbeta en stor cyberattack. 

I Natos scenarioövning Locked Shields står den påhittade önationen Berylia under attack från en odemokratisk aktör. Berylia är utsatt för massiva cyberattacker och de tävlande lagen utgör insatsstyrkan som ska se till att nätverk och andra tjänster såsom elnät och vattenförsörjning inte lamslås av attackerna. 

Flera tusen experter från 40 länder tävlar i team för att bäst motarbeta angreppen. Förra året vann laget från Sverige. 

"Ser fler massiva och komplexa attacker"

Mart Noorma, chef för Natos kunskapscenter för cyberförsvar, kommenterar jätteövningen Locked Shields i Sveriges Radio.

– Tack vare AI-baserade verktyg ser vi fler massiva och komplexa attacker, från både kriminella grupper och auktoritära stater. Detta kommer att vara det allra största problemet för våra samhällen de kommande åren. 

Mart Noorma menar att ingen aktör i samhället går säker mot cyberattacker. 

– Alla kan bli attackerade, oavsett vilken bransch man är verksam inom. För att motarbeta detta krävs investeringar och mer samarbeten inom cyberförsvar.

24 april 2024Uppdaterad 24 april 2024Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng