Kriminalvårdens nya projekt: Digitala verktyg för intagna år 2026

Fasad På Kriminalvården; Digitala Enheter; Kriminalvården, Digit

Intagna på Sveriges kriminalvårdsanstalter kan på sikt få tillgång till digitala verktyg för att sköta en del ärenden på sina rum. Enligt Kriminalvården skulle det bidra till effektiviseringar för både personal och de intagna. Nu förbereder myndigheten sig på att kunna starta en pilot på utvalda anstalter under år 2026. 

– Vi står som myndighet inför stora utmaningar i och med kapacitetsökningen, och om en digitalisering kan förenkla och förbättra vardagen för Kriminalvårdens medarbetare och intagna så spelar den absolut en viktig roll, säger Christina Thingwall, programledare för Digi:klient med rollen att identifiera vilka behov och förutsättningar som finns i verksamheten för att programmet ska kunna ge resultat, i ett pressmeddelande.

Programmet Digi:klient är en del i en ny strategi inom Kriminalvården som syftar till att öka digitaliseringen på myndigheten. Bland annat undersöks hur intagna kan få behandlingar och sköta ärenden digitalt i sina rum.

– Intagna kommer att behöva tillbringa mer tid på sina bostadsrum när fler ska samsas om samma utrymme. Då är det rimligt att fylla tiden i rummen med något som är meningsfullt, säger Christina Thingwall.

Säkerhet vs. effektivisering

Enligt it-chefsarkitekt Kenneth Eriksson kommer är införandet av en digital plattform dock inte bara en it-fråga, utan något som säkerhetsmässigt, rättsligt och arbetsmiljömässigt berör flera delar av verksamheten, som exempelvis utformandet av lokaler.

Samtidigt menar han att digitalisering kan vara en av lösningarna på utmaningen med att rekrytera personal.

– Det övergripande målet är att göra de saker som vi tror ger störst effekt och att göra dem i rätt ordning. Vi tittar också på hur man har gjort i andra länder, så att man inte inför säkerhetsrisker eller upprepar kända problem, säger han.

Enklare externa kontakter

Förhoppningen är också att digitalisering i form av digitala enheter ska kunna hjälpa de intagna att upprätthålla kontakt med exempelvis lärare även vid ett anstaltsbyte. Det blir också enklare att hålla kontakten med externa instanser som socialtjänsten.  

Målet är att Kriminalvården ska ha kommit tillräckligt långt i sin förberedelser för att kunna sjösätta en pilot på utvalda anstalter under år 2026. Innan det krävs det att anstalts- och häktesmiljö bättre anpassas för digitala verktyg, och att de digitala tjänsterna kan anpassas efter både behov hos och restriktioner för de intagna.

– Vi jobbar aktivt med detta utifrån en prioriteringsordning snarare än en tidsplan just nu. Kriminalvården har en del saker att förhålla sig till, som budget och lagstiftning, säger Christina Thingwall.

23 april 2024Uppdaterad 23 april 2024Reporter Tim LefflerdigitFoto Mostphotos, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng