Hållbarhetsentreprenören: Så kan exponentiella teknologier göra världsekonomin klimatneutral

Bild På Rebecka Carlsson Och Solpaneler Och Skräp

Hållbarhetsentreprenören Rebecka Carlsson. Foto: Adobe stock, Privat.

Världsekonomin behöver bli klimatneutral och cirkulär på endast ett par decennier. Här finns ett antal exponentiella teknologier som kan bidra i förändringsarbetet, bland annat AI, solenergi, computer vision och generativ design. Det menar författaren och hållbarhetsentreprenören Rebecka Carlsson. 

Under hållbarhetseventet Atea Sustainability Forum pratade Rebecka Carlsson om hur hela världsekonomin behöver bli klimatneutral och cirkulär på bara ett par decennier, och att samhällets fokus på hållbarhet endast kommer att öka. 

– Vi förstår inte nu hur mycket fokus vi kommer ha på klimatfrågan och andra hållbarhetsfrågor framåt. Det kommer vara en kurva som växer exponentiellt. I och med att vi alla kommer att uppleva konsekvenserna av utvecklingen där extremväder, bränder och översvämningar blir allt vanligare kommer medvetenheten om frågorna att öka.

– Därigenom kommer inte fokuset endast ligga på hur det blir sämre, utan vad vi faktiskt kan göra för att minska utsläppen. 

Här menar Rebecka Carlsson att det finns ett antal exponentiella teknologier som kan vara till stor hjälp i detta monumentala förändringsarbete, i kombination med beteende- och systemförändringar.

Med exponentiell menas att utvecklingstakten går från ett till två, två till fyra, fyra till åtta och så vidare. En sådan teknologi är förnybara energikällor, såsom sol- och vindkraft. 

– Grejen med exponentiella teknologier är att de till en början inte ser speciellt mycket ut för världen. De tidiga VR-glasögonen var dåliga och 3d-printers kunde endast skriva ut dåligt lego, men nu finns VR-glasögon med högre upplösning än människoögat. Samma sak är det med solenergi som var dyr till en början men som nu sprids överallt, samtidigt som det blir bättre och billigare än andra energikällor.

– De kommande decennierna blir tillgång till mycket sol- och vindkraft vitalt eftersom det möjliggör så många andra delar. Vill vi exempelvis ha ett fossilfritt jordbruk är tillgång till mycket förnybar energi centralt. Det blir också viktigt att kunna lagra all denna energi.

Visualisera och kvantifiera flöden

En annan exponentiell teknologi är AI. På hållbarhetsområdet kan artificiell intelligens optimera energi- och materialanvändning i en helt annan skala än vad som görs i dag.

– Vi börjar nu se konsekvenserna av den ohållbara utvecklingen, där våra värdekedjor riskerar att påverkas. För stora företag blir det viktigt att visualisera och kvantifiera sina materialflöden i hela värdekedjan. Det blir också viktigt att använda AI för att optimera flödena samt öka resurseffektiviteten och motståndskraften.

Rebecka Carlsson exemplifierar med att endast ungefär hälften av alla båtar beräknas komma igenom Panama-kanalen i år, på grund av torka.

– Det kan få enorma effekter för företag, så här gäller det att lyckas skapa mer värde med mindre material. Och vad är AI bäst på? Jo, på att optimera saker. Här kan AI nyttjas för att göra klokare val ur ett affärsmässigt perspektiv. Och ju större materia eller energimängd det handlar om, desto större effekt får det.

– I och med att det råder lågkonjunktur behöver fokus ligga på projekt som vi både kan tjäna pengar på och som är hållbara.

Materialbestämma objekt med computer vision

Computer vision är ytterligare en exponentiell teknologi som kan vara till stor hjälp i klimatomställningen. Det är en form av AI som kan materialbestämma objekt. Detta skulle bland annat kunna användas för att underlätta sortering och återvinning av världens sammanlagda elektronikskrot innehållandes koppar, guld och silver, vars nuvarande värde årligen överstiger många länders BNP.

Avfall är bara material på fel plats. Men om vi ska ställa om till en 100 procent cirkulär ekonomi, vem ska återvinna världens alla saker?

– Om exempelvis återvinning kommer i en mix av papper och plast kan Computer Vision se vad som är plast och inte. Den kan även användas för att scanna efter elektronik, eller samtliga tomater som ska på ett fraktfartyg för att se vilka som kommer ruttna och kontaminera andra.

– Avfall är egentligen bara material på fel plats. Men om vi ska ställa om till en 100 procent cirkulär ekonomi, vem ska återvinna världens alla saker? Det kanske inte vi människor vill göra, så computer vision och robotik kan bli en möjliggörare där.

Rebecka Carlsson fortsätter med att prata om en annan exponentiell teknologi, nämligen generativ design. Där använder man AI för att optimera designen på saker utifrån väl valda kriterier. Det är en teknik som redan används inom vissa områden, men som borde kunna nyttjas mer i hållbarhetssyfte.

– Ett exempel: Man sätter upp en algoritm och promptar den för att ta fram en bro. Bron ska klara av diverse hållfasthetskrav, använda så lite materal som möjligt och dess beståndsdelar ska kunna skruvas isär. En av de viktigaste aspekterna i en cirkulär ekonomi är att allt ska designas för att kunna plockas isär – design for disassembly.

– Här kan ingenjörer rigga en generativ design-algoritm till att testa ut den optimala designen i en virtuell miljö. Sedan gör algoritmen 10 000 tester över helgen och när det sedan är måndag finns ett förslag på hur bron bäst ska byggas.

"Framtidstron som bortblåst"

Men det är såklart inte bara exponentiella teknologier som krävs för att vända utvecklingen. Det behövs även en ny framtidstro.

– När jag gick i skolan var de flesta berättelser om framtiden om hur det mesta skulle bli bättre, miljöfrågorna undantaget. Allt skulle bli mer demokratiskt, rättvist och jämställt. De senaste åren har denna framtidstro varit som bortblåst och vi har upplevt ett konstant tillstånd av diverse kriser. Det börjar bli dags att återta greppet om utvecklingen. För att lyckas med den här samhällsomställningen krävs att dedikerade personer organiserar sig och samarbetar. Det är ännu inte försent att vända på utvecklingen.

Rebecka Carlsson hållbarhetstips till verksamheter

  1. Utveckla hållbara affärsmodeller och erbjudanden, där ni hjälper era kunder att agera mer hållbart. När man tar fram ett mer hållbart sortiment eller mer hållbara erbjudanden skiftar man kärnaffären mer mot hållbarhet.
  2. Sätt upp en plan för att minska era klimatutsläpp i enlighet med Carbon Law. Enligt den lagen måste länder och aktörer halvera utsläppen varje decennium, och i den rika delen av världen gäller vart femte år. Så vi i Sverige och svenska företag ska halvera sina utsläpp vart femte år.
  3. Sätt upp hållbarhetsmål för fler områden än klimat; som cirkularitet, biologisk mångfald, mänskliga rättigheter och så vidare. Om du jobbar på ett stort företag måste du, enligt EU-lagstiftningen CSRD, bland annat analysera hur din verksamhet påverkar en stor bredd av hållbarhetsfrågor, och hur dessa riskerar att påverka din affär. Tanken med CSRD är också att få till jämförbara hållbarhetsredovisningar, vilket gör att vi de kommande åren kommer få mycket mer hållbarhetsdata att jobba med. CSRD träder i kraft först för stora företag, sedan för medelstora företag.

8 april 2024Uppdaterad 11 april 2024Reporter Fredrik Adolfssonhållbarhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng