Digitalt projekt räddar nordiskt kulturarv

100K Bildminnen Collage; Digit

Några av de räddade bilderna. Foto: Erik Holmén (överst till vänster) och KW Gullers, Nordiska museet.

År 2021 drabbades ett av Nordiska museet fotoarkiv av en vattenläcka och ungefär 100 000 bilder skadades av vatten eller fukt. Det blev starten på projektet 100 000 bildminnen med målet att digitalisera och tillgängliggöra bilderna för allmänheten.

– Det omfattande projektet 100 000 Bildminnen har slutförts med stor framgång. Bilderna är nu omhändertagna och tillgängliga för allmänheten, forskning och skola. Majoriteten av bilderna har heller aldrig tidigare visats. Denna bildskatt utgör en unik källa för att förstå samhällsutvecklingen i Sverige och Norden, samt för att gestalta människors livsmiljöer genom tiderna, säger Sanne Houby Nielsen, styresman på Stiftelsen Nordiska museet, i ett pressmeddelande.

Under två år har Nordiska museet, i nära samarbete med Kultur-IT och Wikimedia Sverige, arbetat med att konservera och digitalisera de fuktskadade bilderna från museets fotoarkiv. Projektet har lett till nya sätt att arbeta, utveckling av metoder för att rädda bilderna samt bjudit in till samarbeten över områden. 

– I det unika samarbetet med Nordiska museet har vi utvecklat nya arbetsmetoder för att hantera och göra de kulturhistoriska bilderna tillgängliga. Därtill har det öppnat dörrarna för att kunna främja mer engagemang och nå ut till fler människor. Tillsammans har vi ökat kunskapen om vad bilderna föreställer samtidigt som vi även ser detta som en möjlighet att locka nya medlemmar till Wikimedia-plattformar och vår växande gemenskap, säger John Andersson, verksamhetschef på Wikimedia Sverige.

Digitaliseringen av foton fortsätter

100 000 Bildminnen har inspirerat till fortsatt arbete med digitalisering av museets sex miljoner foton. Nu går Nordiska museet in i två nya storskaliga digitaliseringsprojekt för att bevara och sprida sina analoga bildsamlingar. Projekten löper från 2024 till 2026 med externt finansiellt stöd.

– Lärdomarna från projektet kommer att vara till nytta för oss, men även för museerna i e-Kultursamarbetet, i det fortsatta arbetet med att bevara, förvalta och sprida kunskap om vårt gemensamma kulturarv, säger Lewi Nordby, direktör på Kultur-IT.

De räddade bilderna

Fotografierna, huvudsakligen negativ, är tagna av kända fotografer som KW Gullers, Sten Didrik Bellander, Gunnar Lundh, Gösta Glase, André och Irène Reisz med flera. Bilderna dokumenterar framför allt liv och arbete, samt svensk industrihistoria, från 1930-talet fram till 1960-talet. Bilderna finns samlade på www.digitaltmuseum.se.  

15 april 2024Uppdaterad 15 april 2024Reporter Sofia Hellströmerdigit

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng