Digg tar över SDK: ”Inga skäl att inte ansluta”

Ett Digitalt Lås Med Digitala Siffror; Kristin Aastrup, Digg; Sdk, Säkerhet, Kommunikation

Kristin Aastrup, Digg. Foto: Digg

Första april i år tog Myndigheten för digital förvaltning, Digg, över ägandeskapet för Säker digital kommunikation, förkortat SDK, från Inera och SKR. Enhetschef Kristin Aastrup fokuserar nu på att utbilda och informera intresserade verksamheter om alla vinster med SDK. Parallellt pågår en pilot om hur SDK skulle kunna användas för att förenkla kommunikation mellan exempelvis polis och socialtjänst.

SDK är ett sätt för såväl myndigheter, regioner och kommuner som för exempelvis privata vård- och skolaktörer, att skicka sin information digitalt mellan instanser på ett säkert sätt. Ofta handlar det om att ersätta analoga informationsutbyten som tidigare skötts via telefon, fax, eller vanlig post. 

Själva lösningen, som sedan första april förvaltas helt och hållet av Digg, kan sägas fungera som ett slags krypteringsstruktur eller -kitt, som kan läggas på en verksamhets nuvarande system för informationshantering och -leveranser.

Runt 25 nya kommuner 2024

I ett pressmeddelande skriver Digg att ”Sverige kan spara omkring 1 620 miljoner kronor per år eller cirka 3 500 årsarbetskrafter. Det finns också uppskattningar som visar att införandet av SDK kan spara så mycket som 30 minuter per hanterat ärende.”

Enligt Kristin Aastrup, enhetschef Säker kommunikation och tillgänglighet på Digg, är dessa siffror från 2022 och bygger på att alla som kan ansluter. Hon tillägger att Digg inom kort kommer att följa upp dessa nyttokalkyler i takt med att fler och fler har anslutit. Bara de senaste månaderna har runt 25 kommuner klivit på, men det är svårt att säga att det har med den rådande, skakiga säkerhetsläget i omvärlden att göra.

– Ju fler som är anslutna, desto större är nyttorna. Vi kommer nu ha fokus på att hjälpa verksamheter att använda tjänsten i den utsträckning det går, så att man inte bara ansluter och sen stannar där, säger hon.

Finns det skäl att inte ansluta?

– Nej, det finns inga skäl. Våra användarexempel är väldigt tydliga: Med SDK kommer handläggare och andra medarbetare att kunna spara arbetstid samtidigt som informationsutbytet sker på ett säkrare sätt. Det finns alltså jättemycket att vinna.

Utbildningsinsatser högt på agendan

Att ansluta till SDK kan vara en förhållandevis lång process. Enligt Kristin Aastrup kan det ta allt mellan två månader och ett år att bli fullständigt påkopplad. Därför, menar hon, är det viktigt att Digg fortsätter med utbildningsinsatser och låter verksamheter som redan är anslutna dela med sig av sina erfarenheter.

– Vi kommer fortsätta att samarbeta med SKR och ta hjälp av de nuvarande kommunikationsvägar som finns. På digg.se kommer det gå att lära sig mer om SDK och att kontakta oss förstås. Vi kommer att stötta under hela processen och hjälpa verksamheter att prioritera detta.

Myndighetsöverskridande kommunikation

Ett idag omtalat område i samband med den våldsvåg av gängbrottslighet som svept över Sverige, är bristen på (juridiska) möjligheter till kommunikation mellan exempelvis skolor och myndigheter såsom socialtjänst och polis, på grund av sekretess.

Det finns idag utredningar som adresserar dessa utmaningar, och också SDK ingår i en försöksverksamhet på området.

– Det pågår just nu en pilot mellan Polismyndigheten och socialtjänsten i Södertälje, Sollentuna och Sundbybergs kommuner. Pilot ska ge erfarenheter i flödet orosanmälan från polisen till mottagande kommun. 

Vårt arbete handlar nu om att fokusera på att hjälpa så många som möjligt att ansluta. Ju fler som är anslutna, desto större är nyttorna.

Individen i fokus

Kristin Aastrup vill understryka att det av naturliga skäl blir väldigt mycket fokus på vad samhället i stort kan spara i tid och pengar med SDK. Men hon understryker att det också innebär vinster för oss som individer.

– Människor i kris och nöd kan få stöd snabbare. Det är ju verkligen det som står i fokus när allt kommer omkring. Dessutom kan alla de handläggare som ska hjälpa dessa människor känna sig mer trygga i att alla uppgifter hanteras på ett så säkert sätt som möjligt, säger hon.

Är din bild att fler och fler verksamheter kommer fortsätta att ansluta kommande år?

– Ja, vi både hoppas och tror att alla som kan ska ansluta på sikt. Om inte annat för att det inte finns någon liknande infrastruktur just nu. Vi är redan igång; det är bara att ansluta.

Detta är SDK

Säker digital kommunikation, SDK, går att beskriva som en teknisk lösning eller som en teknisk federation eller som ett ramverk och regelverk – kärt barn har många namn. Tekniskt kan det sägas fungera som en sista krypteringsanhalt för den som skickar, och som en första dekrypteringsstation för den som tar emot ett meddelande. SDK-plattformen är baserad på internationella standarder och möjliggör säker överföring av meddelanden, inklusive eventuella bilagor, mellan två för varandra kända och säkert identifierade parter. Till denna infrastruktur kan organisationer ansluta sina egna system.  

Säker digital kommunikation är ett projekt som officiellt startades av SKR år 2015, men har också en Inera-bakgrund. Förenklat kan man säga att SKR har utvecklat idéen om att ersätta bland annat fax och postbud inom skola och omsorg, och längs med vägen är det Inera som ansvarat för själva federationen. Digg har ansvarat för den plattform som meddelanden har skickats via.

Under arbetets gång har det funnits önskemål om att en statlig myndighet ska ta över SDK-projektet, bland annat för att skapa tydligare med en istället för två ägare. Regeringen gav därför detta ägandeskapsuppdrag till Digg som tog över den första april 2024.

15 april 2024Uppdaterad 17 april 2024Reporter Tim LefflersäkerhetFoto Digg, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng