Cybersäkerhetskollen för 2024 nu lanserad

Byggnad Med Msb Logotyp På

Foto: MSB

Cybersäkerhetskollen är MSB:s uppföljningsverktyg av informations- och cybersäkerhetsarbetet i Sverige. Nu är årets version lanserad vilket innebär att alla samhällsviktiga verksamheter i Sverige kan rapportera in sina resultat.

– Resultatet 2021 och 2023 visade på allvarliga brister i det systematiska informations- och cybersäkerhetsarbetet hos offentlig förvaltning. Hela sju av tio organisationer saknar grunderna i sitt säkerhetsarbete. Utifrån det säkerhetspolitiska läget är det vår förhoppning att tidigare påvisade brister prioriteras och vi ser ett förbättrat resultat i år, säger Mathias Antonsson, som leder den strategiska cybersäkerhetsanalysen på MSB.

Cybersäkerhetskollen erbjuds till alla samhällsviktiga verksamheter som omfattas av NIS-direktivet. Mätningen har tidigare genomförts vartannat år, 2021 och 2023, men på regeringens uppmaning sker den även i år. 

Senast den 6 september 2024 ska både privata och offentliga samhällsviktiga verksamheter rapportera in sina resultat till MSB. 

– Vi ser mycket positivt på regeringens ansats att även privata samhällsviktiga verksamheter bidrar med sina svar. Näringslivet är en viktig del av totalförsvaret och är avgörande för att samhällsviktig verksamhet ska fungera, inte bara i normalläge, utan även i kris och krig. Jag hoppas att många företag väljer att delta i Cybersäkerhetskollen 2024, säger Johan Turell, enhetschef på avdelningen för cybersäkerhet och säkra kommunikationer, MSB. 

Enligt MSB bidrar Cybersäkerhetskollen till den nationella lägesbilden och utgör därmed en viktig del i myndighetens bedömning av landets motståndskraft på informations- och cybersäkerhetsområdet.

Mätningen påvisar också vilka utmaningar som verksamheter har och ger MSB möjlighet att anpassa stöd som underlättar säkerhetsarbetet. Därtill får de deltagande organisationerna återkoppling och kan jämföra sina resultat med andra deltagare. 

4 april 2024Uppdaterad 4 april 2024Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng