AI-kommissionens ordförande: Alla svenskar borde få AI-utbildning

Bild På Personer Som Går Och Carl Henric Svanberg

AI-kommissionens ordförande Carl-Henric Svanberg. Foto: Mostphotos, Ninni Andersson / Regeringskansliet

Hur kan AI främja Sverige som nation framåt? Detta har AI-kommissionen fått i uppdrag att utreda. Under en presentation berättar kommissionens ordförande Carl-Henric Svanberg om Sveriges fördelar som litet land, varför vi nu behöver ett modigt ledarskap och varför han gärna ser att alla svenskar får en AI-utbildning.

Fredagen den femte april bjöd den ideella föreningen Studieförbundet Näringsliv och Samhälle, mer känt som SNS, in till en presentation med Carl-Henric Svanberg, ordförande i svenska AI-kommissionen. 

AI-kommissionen har av regeringen fått uppdraget att analysera och ge förslag om hur AI kan främja Sverige som ledande forskningsnation, avancerad industrination och ambitiös välfärdsnation. I sitt anförande berättade Carl-Henric Svanberg om arbetet och nuläget. 

– Det som är viktigt att förstå är vidden av hur AI kommer att påverka oss. Det är inget annat än en full industriell revolution. För 100 till 110 år sedan byggde vi kraftstationer, elektrifierade malmbanan och byggde ut elen. Därefter kom telefonen med allt vad det innebar. I samtliga dessa fall var det ingen som från början fullt ut förstod vad arbetet skulle leda till, men man gjorde modiga satsningar ändå. Samma mod och ledarskap krävs nu också. 

Slaget om infrastruktur och användning

Carl-Henric Svanberg menar att slaget om AI-infrastrukturen, såsom chipen och datakraften, har Kina och USA ett starkt grepp om. Europa och mer specifikt Sverige ligger på efterkälken och det är för sent att komma i kapp. 

Men att Sverige ligger efter inom infrastrukturen skulle egentligen inte behöva spela så stor roll, om vi istället kunde hänga med i utvecklingen när det kommer till själva användningen. Här jämför Carl-Henric Svanberg AI med mobilnäten. 

– Ericsson och Nokia utvecklade mobilnäten som används runt om i världen, exempelvis 3g- och 4g-näten. Och fortfarande är det så att USA inte kan bygga ett 5g-nät själva. Men det spelar inte så stor roll eftersom de ändå vinner slaget om användningen fullständigt. 

Tyvärr börjar vi i Sverige redan vara efter på AI-området även när det gäller användningen, enligt Carl-Henric Svanberg. 

När det kommer till användning av AI har vi i Sverige samma möjligheter som alla andra. 

– Exempelvis Finland, Schweiz och Frankrike ligger framför oss. Många andra länder har sjösatt AI-strategier och börjar göra verklighet av dem. Det är inget dramatiskt ännu men det är viktigt att vi förstår att vi inte har någon mer tid att förlora. Vi måste framåt och det måste gå ganska fort. När det kommer till användning av AI har vi i Sverige samma möjligheter som alla andra. 

Behövs både bred och djup kompetens

Svanberg efterfrågar en kompetensökning på AI-området, både på djupet och på bredden. Det handlar enligt honom om att utbilda fler ingenjörer, men kanske framförallt om att ta ett ännu större steg genom att göra AI-kunskap till en del av exempelvis jurist- och läkarutbildningar.

– Ett drömscenario vore också om varje svensk får åtminstone några timmars utbildning inom AI. Vi behöver avmystifiera AI för att få alla svenskar att förstå att det inte behöver vara så krångligt. 

Inom ramen för AI-kommissionen har Carl-Henric Svanberg träffat aktörer från olika delar av samhället, såsom politiska partier, myndigheter, kommuner och regioner. När det gäller offentlig sektor ser han en stor nyfikenhet och en önskan om att komma igång med AI. 

– Dock upplever offentlig sektor väldigt tydligt att det saknas en gemensam ledning från statligt håll. Varje enskilt sjukhus kan inte ha sin egen lösning. Därför behövs en tydlig ledning som gör tydliga prioriteringar. Vi upplever att det finns starka förhoppningar om en gemensam digital sektor, inte många utspridda. Det här är en systemöverskridande förändring som berör allt – då behöver det hållas samman. 

Fördelar som litet land

Med ett så pass stort förändringsarbete framför sig kan det finnas vissa fördelar med att Sverige är ett relativt litet land med aktörer som ligger nära varandra. Tilliten mellan exempelvis medarbetare och företagsledning och mellan medborgare och myndigheter är hög, enligt Carl-Henric Svanberg. 

– Vi har nått en så hög tillit att vi till och med deklarerar via sms. Det skulle aldrig fungera i många andra länder. 

– Vi är också bra på omställning i Sverige. Vi skyddar inte jobben, vi skyddar individen. Det här gör att rädslan för omställning inte är så stor som den hade kunnat vara. Gör vi det här rätt kan det därför bli riktigt bra.

AI-kommissionens utredning ska lämnas in till regeringen senast den 1 juli 2025, men detta kan komma att tidigareläggas. 

– För 15 månader sedan visste vi knappt vad ChatGPT var. Håller man på för länge får man börja om igen, för då har det hunnit komma nya grejer. Så kanske att vi försöker snabba på och lämna in utredningen lite tidigare.

9 april 2024Uppdaterad 12 april 2024Reporter Fredrik AdolfssonAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng