AI-innovation kan öka Sveriges BNP med 550 miljarder till år 2034  

Bild På Personer Som Går I City

Foto: Adobe stock

Förutom innovation krävs investering i AI-forskning och utveckling, allmän tillgänglighet och en mer AI-stärkt arbetskraft. Det säger en ny rapport från Implement Consulting Group, utförd på uppdrag av Google. 

Sverige står inför en möjlighet att höja sin BNP med hela 9 procent på tio år med hjälp av generativ AI. Men vad innebär det för den svenska arbetsmarknaden? Rapporten från Implement Consulting Group säger att 6 procent av jobben i Sverige helt eller delvis kommer att ersättas av generativ AI, det motsvarar 300 000 jobbtillfällen.

Anna Wikland, Sverigechef på Google, kommenterar detta: 

– Det här är inget som kommer att ske över en natt. Det gör att man successivt kommer att kunna uppmuntra människor att kompetensskifta och lära sig nya saker. Det kommer också att skapas nya typer av jobb, precis som skett tidigare i historien. 

För den resterande arbetskraften tror man att 68 procent av jobben i Sverige förväntas samarbeta med generativ AI och det kommer att leda till en ökad produktivitet. Och slutligen så anses 26 procent av jobben förbli helt opåverkade. 

Viktigt hur Sverige möter utvecklingen

Rapporten visar att Sverige är världsledande när det kommer till att ha rätt förutsättningar för att implementera AI vad gäller driftsmiljö och infrastruktur. Men att vi däremot ligger efter vad gäller att vara innovationsdrivare, besitta specialistkunskaper, investeringar och att vi saknar en tydlig strategi från regeringen.  

– För att stärka vår välfärd och fullt ut dra nytta av de ekonomiska fördelarna som generativ AI för med sig behöver vi skapa rätt förutsättningar för att brett kunna applicera och använda tekniken i samhället. Vi kan ta lärdom av länder som Finland och Danmark, där företags AI-upptag är mer omfattande och utgångsläget är starkare på flera områden där strategiska insatser gjorts, säger Anna Wikland, Sverigechef på Google. 

Rapporten säger även att om Sverige inte investerar i de områden som lyfts ut som svaga: innovation, kompetensutveckling och tillgänglighet för generativ AI, riskerar vi att endast nå en ökning med 2 procent BNP (90–110 miljarder) i stället för en ökning med 9 procent (500–550 miljarder). 

Yrkena som påverkas mest

De yrkesgrupper som helt eller delvis kommer att kunna ersättas av AI tror man är administrativa supportfunktioner, medarbetare i kundtjänst, säljare och översättare. De yrkesgrupper som man tror kommer att öka sin produktivitet allra mest enligt rapporten är lärare, jurister och vårdanställda.  

Ta del av den fullständiga rapporten här. 

11 april 2024Uppdaterad 11 april 2024Reporter Sofia HellströmerAI

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng