Virtuell patient hjälper studenter förstå våld i nära relationer

Kvinna Sitter Vid Datorn; Skövde, Psykiatri

Nu har psykiatristudenter vid Högskolan i Skövde möjlighet att träna på att ställa kliniskt relevanta frågor om våld i nära relationer till vad som kallas för en Virtuell patient (VP).

– Syftet med att använda en virtuell patient i utbildningen är att studenter och vårdpersonal ska kunna öva på komplexa patientinterventioner i en säker miljö, säger Joachim Eckerström, forskare vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska Institutet, som varit med och tagit fram utbildningen, i ett pressmeddelande.

Virtuell patient (VP) är en virtuell webbplattform som utvecklats av Högskolan i Skövde, Karolinska Institutet och Stockholms universitet. VP är tänkt att bli en träningsyta för alla de studenter som senare i sin yrkesroll kommer att möta patienter som drabbats av någon form av våld i en nära relation.

Bred kunskap och gruppdiskussioner

I kursen ”Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom II” på Högskolan i Skövde ingår numer bland annat digital utbildning, träning med virtuell patient samt ett seminarium med gruppdiskussioner.

– Studenterna får träna på att ställa frågor till en patient som är utsatt för våld i hemmet och i seminarium får de reflektera och diskutera med varandra. Efter kursen har studenterna en bred kunskap i ämnet. Studenterna har förmedlat att de tycker att momenten har varit väldigt lärorika och att de inte hade med sig kunskapen sedan tidigare, berättar Madeleine Ljudvåg, kursansvarig för Omvårdnad vid ohälsa och sjukdom II vid Högskolan i Skövde.

Två utbildningar, två spår

I dagsläget finns två spår av inspelade videosekvenser av den virtuella patienten: en anpassad för psykiatrin, en anpassad för primärvården. Skulle momentet bli för känslomässigt tungt har studenter möjlighet att pausa, och får löpande återkoppling på sina insatser.

– Studenterna upplevde det positivt att få återkoppling på vad de gjorde bra och mindre bra under samtalet med den virtuella patienten. Med dessa moment säkerställer vi att studenterna är förberedda på samtalet om våld i nära relationer när de träffar patienter, säger Madeleine Ljudvåg.

Vidare ska Högskolan i Skövde, Karolinska institutet och Stockholms universitet utvärdera dels användarvänligheten av VP, dels studenternas kunskapsnivå efter användningen av VP. Detta kommer delvis utgöra kunskapsbasen för att potentiellt kunna utveckla fler virtuella patienter.

11 mars 2024Uppdaterad 11 mars 2024Reporter Tim LefflervårdFoto Högskolan i Skövde

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng