Uppgraderat digitalt verktyg ska hjälpa Sveriges lantbrukare

Två Små Kalvar Pussas; Pernilla Kvarmo, Jordburksverket; Digitalisering, Vera, Verktyg

– Det är vårt mål att stötta och förenkla lantbrukarens vardag, inte minst eftersom de har så många regler att förhålla sig till, säger Pernilla Kvarmo, Jordbruksverket.

Jordbruksverket har uppgraderat sitt digitala verktyg Vera för att underlätta för lantbrukare att exempelvis planera sin gödsling. Pernilla Kvarmo, projektledare för utvecklingen av beräkningsverktyget, menar att digitala verktyg och en effektiv datainsamling är viktiga komponenter för att nå myndighetens mål om ökad mat- och livsmedelsproduktion i Sverige på ett hållbart sätt.

Jordbruksverkets rådgivningsenhet utvecklar och förvaltar projektet Greppa Näringen, och den tillhörande sajten greppa.nu. På greppa.nu finns bland annat Vera – ett digitalt verktyg i vilket lantbrukare kan utföra olika slags beräkningar på exempelvis hur effektiv produktionen är genom att man tittar på mycket näring som kommer in och lämnar gården, vilket klimatavtryck gårdens produkter har och hur mycket stallgödsel man kan räkna med att en viss mängd djur producerar, med mera.

– Ett av våra mål på Jordbruksverket handlar om att öka mat- och livsmedelsproduktionen i Sverige på ett hållbart sätt. Vi räknar med att vårt verktyg Vera kan hjälpa svenska lantbrukare att planera sin odling och gödsling på ett bättre sätt och därmed bidra till detta mål, säger Pernilla Kvarmo, projektledare för utvecklingen av beräkningsverktyget Vera, Jordbruksverket.

Ny koppling ska förenkla

I den senaste versionen av Vera, som lanserades i februari, har det blivit möjligt för en lantbrukare att direkt hämta data ur sin så kallade SAM-ansökan och använda den i Vera för sina uträkningar.

En SAM-ansökan innehåller ansökan om gårdsstöd och ettåriga miljöersättningar som de flesta lantbrukare söker årligen. En av miljöersättningarna kallas Precisionsjordbruk planering och där ingår att lantbrukaren ska planera gödslingen till grödorna i en gödslingsplan där man utgår ifrån grödans behov, markens innehåll av näring och förväntad skörd.

Från i år kan alltså lantbrukaren använda data från SAM-ansökan som underlag till gödslingsplanen.

– På så sätt slipper man fylla i information om skiften, grödor och arealer på flera ställen. Det har varit en utmaning att få ihop dessa system, eftersom det är olika typer av system i grunden, men tack vare ett bra samarbete mellan oss i verksamheten, våra it-utvecklare, och den leverantör vi har upphandlat i sammanhanget, har vi lyckats. Vad vi vet är först i Sverige med den här typen av integration till SAM Internet, säger Pernilla Kvarmo.

Beredskap och säkerhet

Eftersom Jordbruksverket har ett visst ansvar för Sveriges beredskap i händelse av krig eller kris, och med tanke på vad som händer just nu med alla olika it-incidenter och -attacker i Sverige, har säkerhet varit en viktig faktor under hela projektet.

– Det har vi pratat mycket om. Det får inte bli att den nya integrationen börjar läcka data eller att någon kan ta sig in bakvägen. Det vore förödande. Därför har vi byggt en säker lösning utifrån de krav som finns. I sammanhanget ska också nämnas att den data som Vera använder enbart sparas på varje enskild användares dator och inte hos Jordbruksverket.

Digitalisering avgörande för lantbruket

Pernilla Kvarmo är av uppfattningen att digitalisering och smart teknik generellt både är och kommer att vara till gagn för lantbrukare.

– Lantbruket är en intressant bransch för fler än bara traditionella lantbruksföretag eftersom det finns oerhört många möjligheter och mycket data som samlas in från växtodling och djurhållning till exempel.

Ett digitaliseringsexempel inom jordbruket är de verktyg som hjälper till att styra traktorer och redskap med hjälp av satelliter så att det går att köra i samma körspår från gång till gång. Det minskar risken för markpackning eftersom detta fördärvar odlingsmarken. Det tar många år att reparera packningsskador i jorden, om det ens är möjligt.

Vi räknar med att vårt verktyg Vera kan hjälpa svenska lantbrukare att planera sin odling och gödsling på ett bättre sätt.

– Digitala lösningar är helt avgörande för att kunna köra i fasta körspår, säger Pernilla Kvarmo.

Givet att det anses finnas ett värde i att bibehålla en hållbar, svensk produktion, tycker du att lantbrukarna får tillräckligt med stöd från exempelvis Jordbruksverket?

– Ja, det tycker jag, men vi kan alltid göra mer. Med beräkningsverktyget Vera som vi ständigt uppdaterar försöker vi från min grupp göra vad vi kan. Ibland önskar vi förstås att det kunde gå snabbare. Det är vårt mål att stötta och förenkla lantbrukarens vardag, inte minst eftersom de har så många regler att förhålla sig till.

22 mars 2024Uppdaterad 6 maj 2024Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock, Anton Kvarmo

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng