Svenska finansbolag långt fram i AI-utvecklingen

Bild Från Kontor Där Två Personer Använder Surfplatta Och Dator

Foto: Adobe stock

Svenska bank-, finans- och försäkringsbolag ligger i framkant när det kommer till intresse för och användning av AI, jämfört med andra branscher. 30 procent av finansbolagen tror att AI kommer att förändras deras verksamhet i grunden.

Rapporten Unlocking Ambitions är genomförd av Public First på uppdrag av AWS. I rapporten har man undersökt det svenska och europeiska näringslivets attityder till AI. 

En dryg femtedel, 23 procent, av bolag som arbetar med bank-, finans- och försäkringstjänster tror att investeringar i digital teknik kommer att fördubblas under 2024. Över hälften, 58 procent, tror på en ökning på 50 procent eller mer. För företag inom den svenska tillverkningsindustrin tror 17 procent på en investeringsfördubbling och 44 procent tror på en ökning över 50 procent. Inom handel ligger siffrorna på fyra respektive 29 procent. 

Över hälften använder ett eller flera AI-verktyg

51 procent av de svenska bank-, finans- och försäkringsbolagen använder i dagsläget ett eller flera AI-baserade verktyg. 30 procent av bolagen tror på sikt att AI kommer att förändra deras verksamhet i grunden, medan 11 procent tror att tekniken kommer ha antingen liten eller ingen påverkan på verksamheten. 

Störst nyttoeffekter ser finansbolagen när det kommer till att automatisera repetitiva arbetsuppgifter, skapa mer personliga kundupplevelser, förbättra beslutsfattande och analys, samt att förbättra tjänsteutbudet.

När det handlar om generativ AI tror 51 procent av bolagen att tekniken kommer att ha stor eller mycket stor påverkan på branschen.

27 mars 2024Uppdaterad 27 mars 2024Reporter Fredrik AdolfssonAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng