Senaste SOM-undersökningen: Svenskar saknar förtroende för AI-företag

Sverigeflagga Med Regnmoln Med Texten AI På; Som Institutet, Undersökning

Svenskar har ett lågt förtroende till att företag som utvecklar AI gör detta på ett ansvarsfullt sätt, och drygt 40 procent tror att det är en felaktig uppfattning att AI kommer att skapa fler jobb än vad det tar bort. Det är några av fynden i SOM-institutets årliga undersökning.

– 2023 var första gången vi i vår nationella SOM-undersökning ställde frågor om användning och synen på AI, säger Annika Bergström, professor och föreståndare SOM-institutet, under det nationella SOM-seminariet.

Hälften likgiltiga 

I veckan presenterade SOM-institutet resultatet för sin senaste undersökning om Sveriges medborgares syn på demokrati, ekonomi med mera. Denna gång ingick för första gången frågan om svenskars förtroende för AI.

Bland annat fick respondenter svara på frågan om man var optimistisk eller pessimistisk gällande den påverkan AI kommer att ha. Exakt hälften är varken optimistiska eller pessimistiska. 23 procent är optimistiska och 27 procent är pessimistiska.

De mest optimistiska är personer som tjänar mer än 800 000 kronor om året (36 procent), följt av personer i åldern 16 till 49 år (cirka 33,5 procent) och män (31 procent).

Mest pessimism visar de svarande gällande AI i samhället och huruvida tekniken kommer att skapa fler jobb än vad det tar bort. 42 procent tror att detta är ett felaktigt påstående. 21 procent tror att det är rätt, medan 37 procent inte har någon uppfattning.

AI-utveckling inte ansvarsfull

Av samtliga dryg 12 000 svarande har närmare hälften (44 procent) ett lågt förtroende för att teknikföretagen som utvecklar AI gör det ansvarsfullt. Lika många har varken högt eller lågt förtroende, och 12 procent har stort förtroende.

– Har man förtroende för att AI utvecklas ansvarsfullt? Det enkla svaret är nej, säger Annika Bergström från scen.

Inkomst fingervisning för inställning

Av de som tror att det är helt eller delvis riktigt att AI kommer att bidra till en stor ekonomisk utveckling, är en majoritet antingen män, högutbildade eller personer med en årsinkomst över 800 000 kronor.

Samtidigt är nästan var fjärde person med en årsinkomst på max 300 000 kronor om året mycket oroad för arbetslöshet på grund av AI.

När alla frågor om AI sammanställs går det att se att det är lite mer vanligt att se AI som hot och risk än som möjlighet, och att såväl att vara man som att ha en hög utbildning och en hög inkomst korrelerar med en något mer positiv uppfattning om AI i samhället.

– Sammantaget ser vi samma mönster som går att se i andra AI-mätningar som gjorts i Sverige och vi kommer att arbeta vidare med analyser av resultatet under våren, säger Annika Bergström.

SOM-institutets undersökning

SOM-instituten har sedan 1986 tagit tempen på svenskars uppfattning om demokrati, ekonomi, vår nuvarande oro i samhället, med mera. Förra årets undersökning gjordes i sju olika omgångar mellan september och december, och 26 250 slumpmässigt valda svenskar mellan 16 och 90 år fick möjlighet att delta. Svarsfrekvensen var 48 procent (12 143 svarande).

Många saknar uppfattning

Många av svaren på AI-frågorna hamnade i kategorin ”Ingen uppfattning”. Något som enligt Annika Bergström inte är så konstigt.

– Det är ganska vanligt när det handlar om den här typen av nya, digitala applikationer, säger hon.

21 mars 2024Uppdaterad 21 mars 2024Reporter Tim LeffleraiFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng