Så ska IoT förbättra luftkvalitet och hälsa i Piteå

Unge Som Cyklar Och Entren Till Pite Energis Kontor

Foto: Piteå kommun, Pite energi

Piteå kommun och Pite energi startar ett IoT-projekt ihop där man med hjälp av sensorer samlar in och analyserar data i centrala Piteå. Projektets fokus ligger på luftkvalitet, och hur man med hjälp av data kan förbättra medborgarnas hälsa och få dem att göra mer miljömedvetna resval. 

I samarbetsprojektet kommer Piteå kommun och Pite energi att installera sensorer på totalt 28 platser i centrala Piteå. Man ska mäta trafikrörelser av olika slag, såsom tunga och långa fordon, personbilar, cyklar, mopeder och fotgängare på Piteås mest trafikerade vägar.

– Vi installerar även sensorer som mäter luftkvalitén PM10/partikelmätning och för väderinformation såsom temperatur, luftfuktighet med mera. Med den här kombinationen av data vill vi få insikter om hur trafiksituationen påverkar miljön, säger Anders Ådemo, marknadschef på Pite energi. 

Piteå kommun och Pite energi har samarbetat kring IoT tidigare då det är ett område där man ser många synergieffekter. Genom att dela med sig av varandras kompetenser är målet att på lång sikt skapa mer hållbara lösningar för samhället. Den här gången ligger fokus på luftkvalitet och medborgarnas hälsa.

– Piteå kommun har som befolkningsmål att nå 50 000 invånare till år 2040. Men ska vi växa, måste vi växa på ett hållbart sätt. Målsättningen är att få så bra och hälsosam luft som möjligt och skapa mer långsiktigt hållbara beteenden. Vår förhoppning är att fler ska få upp ögonen för hur val av resesätt och resvägar påverkar luftkvaliteten. Det gemensamma målet är att identifiera åtgärder som kan förbättra miljön i Piteå. Projektet är på så sätt en viktig pusselbit och utgångspunkt i samhällsbyggandet över tid, säger Frida Pettersson, trafikplanerare i Piteå kommun.

Visualisera luftkvalitet på digitala skärmar

Sensorerna kommunicerar med den standardiserade IoT-tekniken LoraWan. Genom data från sensorerna ska man även kunna visualisera luftkvaliteten i realtid på en eller flera digitala skärmar utomhus i staden. 

– Partiklar är den luftförorening som medför störst hälsoproblem bland människor, och speciellt utsatta är barn. Det är därför väldigt viktigt att vi med faktiska data vet hur luftkvaliteten är i realtid och kan identifiera smarta lösningar för att bättra den. Genom att visa hur luftkvaliteten är hoppas vi öka medvetenheten hos medborgarna om hur man genom val av resesätt kan påverka miljön i närområdet positivt. Hårda värden, det vill säga IoT-teknik och data, används tillsammans med mjuka värden genom så kallad nudging för att nå målet, säger Frida Pettersson. 

Hur kan Piteå kommun, genom projekt som dessa, se annorlunda ut om två år?

– Vår förhoppning är att vi ska vara medvetna om vad som faktiskt påverkar luftkvalitén, vilket förhoppningsvis leder till att vi kan utforma samhället på ett hållbart sätt. Projektet är ett pilotprojekt, och därför ett första steg mot en mer digital stad. Om två år använder vi data i betydligt högre omfattning i andra projekt och sammanhang, i både beslutsfattning och planering, säger Frida Pettersson. 

– Lösningarna för att samla in data via sensorer finns till stora delar utbyggt i Piteå idag. Om två år tror vi att tekniken utvecklats ytterligare. Fler sensorer kommer att ge ännu mer möjligheter att samla in data oavsett var i kommunen behoven finns, säger Anders Ådemo.

19 mars 2024Uppdaterad 21 mars 2024Reporter Fredrik AdolfssonIoT

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng