Så bidrar svenskt AI-verktyg i kampen mot malignt melanom

Malignt Melanom

Foto: AI Medical Technology

Det svenska AI-baserade verktyget Dermalyser kan diagnostisera hudcancer av typen malignt melanom med hög noggrannhet, visar en ny studie. Med hjälp av verktyget är förhoppningen att man kan upptäcka fler drabbade av hudsjukdomen. 

Studien med det smartphonebaserade AI-verktyget Dermalyser genomfördes vid 37 svenska primärvårdskliniker och har publicerats i British Journal of Dermatology. I studien visade Dermalyser diagnostiska prestanda på 95 procent sensitivitet och 86 procent specificitet. För invasiva melanom landade siffrorna på 100 procent sensitivitet och 93 procent specificitet. 

Sensitivitet och specificitet

Sensitivitet, känslighet, beskriver testets förmåga att påvisa ett tillstånd hos dem som faktiskt har tillståndet.

Specificitet, träffsäkerhet, beskriver testets förmåga att utesluta tillståndet hos dem som saknar tillståndet.

Sensitivitet och specificitet kan få värden mellan 0 och 100 procent. Test som uppvisar 50 procent eller lägre är inte bättre än slumpen.

Källa: Roche Diagnostics

– Verktyget kan således tillföra ett betydande kliniskt värde för läkare i primärvården vid bedömning av hudförändringar för att upptäcka melanom, säger Magnus Falk, studiens huvudprövare och docent i allmänmedicin vid Institutionen för hälsa, medicin och vård på Linköpings universitet. 

Två metoder

228 patienter undersöktes med två diagnosmetoder. Först fotograferades hudförändringar med ett dermatoskop monterat framför en mobilkamera. Den tillhörande Dermalyser-appen analyserade och visade upp resultatet inom några sekunder. 

Därefter – oavsett resultat i appen –  analyserades samtliga hudförändringar ytterligare en gång av en primärvårdsläkare. Sedan avlägsnades hudförändringen kirurgiskt, alternativt remitterades patienten till en hudläkare. 

"Studien är anmärkningsvärd"

AI:s precision när det kommer till att analysera dermatoskopiska bilder för att identifiera melanom har nått en väldigt hög nivå. Ibland kan den till och med överträffa hudläkares precision, enligt Sam Polesie, adjungerad universitetslektor vid Institutionen för dermatologi och venereologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. 

– Trots det har bara ett begränsat antal studier testat dessa system under rutinmässiga förhållanden. Denna studie är anmärkningsvärd då den utförts i en verklig, klinisk miljö, vilket gör resultaten särskilt övertygande, säger han.

12 mars 2024Uppdaterad 12 mars 2024Reporter Fredrik AdolfssonAI

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng