Ett samarbete med Cisco

Så arbetar Cisco med hållbarhet i hårdvara och mjukvara

Cisco har som mål att all hårdvara ska återanvändas, återvinnas eller malas ner efter att den har använts klart. Bolaget har konsoliderat antal hårdvarukomponenter och uppdaterar mjukvaran löpande så att produkterna ska kunna nyttjas längre. Därutöver önskar bolaget ett ökat fokus på hållbarhet vid upphandlingar och mer dialog med inköpare.

Cisco har som mål att till 2025 uppnå klimatneutralitet för företagets egna utsläpp från tillverkningsprocesser och elförbrukning. I hållbarhetsarbetet med det försöker Cisco se till att all hårdvara som bolaget skapar antingen återanvänds, återvinns eller mals ner för att nyttjas till något annat.

– Det är vanligt att kunder köper våra produkter som tjänst på exempelvis ett treårsavtal. När perioden är över plockar vi och våra partnerföretag hem utrustningen och tar hand om den. Beroende på vilket skick den är i kan vi antingen återvinna, återanvända eller mala ner den. På så sätt slösar vi inte med några naturtillgångar i onödan, säger Per Holm, Sweden Specialist Leader på Cisco.

Ny mjukvara istället för hårdvara

Bolaget arbetar också med att få sin hårdvara att kunna leva längre. Här har Cisco som ett exempel konsoliderat ett gäng produkter och standardiserat på bolagets Catalyst-hårdvara. Kopplat till detta har Cisco som mål att 50 procent av all försäljning ska vara mjukvarurelaterad. En siffra man redan är uppe i.

– Det är en skillnad mot tidigare då exempelvis Meraki hade sin egen hårdvara och nu börjar dra nytta av Catalyst-hårdvaran. Vi vet att vi har bra hårdvara som kan användas under lång tid, så därför gör vi förändringar i mjukvaran istället. Därigenom behöver våra kunder investera i nya produkter mer sällan.

En viktig del är också hur hårdvaran används. Ett trådlöst nätverk från Cisco kan ibland nyttjas uppemot tio år, om det sker på rätt sätt.

– Vi vet att olika verksamheter, såsom förskolor och företagskontor, kan spara väldigt mycket resurser om de är lite mer proaktiva i sitt hållbarhetstänk. Vi har ett exempel där en dansk kommun lyckades spara 385 000 danska kronor per år genom att stänga av det trådlösa nätverket mellan sex på kvällen och sju på morgonen, när ingen var där.

Önskar nya upphandlingar

Men för att få till en ökad hållbarhet i it-branschen är det inte bara leverantörer som måste förändras. Även kriterier vid upphandlingar behöver ett kraftigt omtag, menar Per Holm.

– Vi på Cisco har aldrig billigast lösningar, men om man ser över totalkostnaden (TCO) för en lösnings livslängd innebär våra oftast en bra affär.

Tyvärr baseras många upphandlingar endast på pris.

– Tyvärr baseras många upphandlingar endast på pris där man väljer den bästa lösningen för det bästa priset. Istället borde kriteriet vara att välja den bästa hållbara lösningen för ett bra pris.

Här vill Per Holm se mer dialog mellan leverantörer och inköpare.

– Det händer att inköpare kör en "copy paste" på en kravlista de har sett på nätet, men som handlar om en helt annan sorts produkt – exempelvis en konsumentprodukt. Därför får leverantörer svårt att svara på kraven. Här måste vi börja jobba tillsammans, där kunden bjuder in oss leverantörer för att ha en öppen dialog om hållbarhet utan floskelbingo.

– Vi arbetar hårt för att nå våra hållbarhetskrav, men vi är långtifrån klara på det här området och det är inte våra kunder heller. Om vi arbetar mer tillsammans kan vi enas om vilka krav som är viktiga och göra varandra bättre. Var inte rädda för att ställa hårda krav på oss leverantörer, det klarar vi av.

27 mars 2024Uppdaterad 8 april 2024Reporter Fredrik Adolfssonnative

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng