Nytt verktyg utvärderar AI och digitala verktyg för skolan

Dator Med Skolobjekt Som Flyger Omkring Mot Gul Bakgrund; Swedish Edtest, Ai, Pedagogik

Branschorganisationen Swedish Edtest lanserar ett mer datadrivet verktyg som ska underlätta för lärare och skolledningar att hitta det största, pedagogiska värdet i olika digitala lärresurser. I den nya utformningen finns även frågor och svar som rör AI i skolan.

Edtest är inte stället där man testar nya grejer lite ad hoc. Edtest skapar en systematik för alla inblandade. Fokus har hela tiden varit på undervisning och didaktik och nu blir det ännu tydligare. Läraren är i förarsätet och kan med hjälp av de värderingsfrågor som finns, utforska och värdera olika digitala lärresurser. I slutfasen får bolagen en summerande utvärdering att använda i sin fortsatta produktutveckling samtidigt som de får en ökad kännedom om hur det faktiskt fungerar ute i klassrummen. All kvalitativ digital produktutveckling måste baseras på användarnas behov, säger Johanna Karlén, kvalitetschef på Swedish Edtech Industry och t.f. projektledare för Swedish Edtest, i ett pressmeddelande.

Den nya funktionaliteten ger användarna verktyg att fatta informerade beslut om lärresursanvändning och förhoppningen är att pedagoger och skolledare tydligare ska kunna se pedagogiska värden hos digitala lärresurser. Detta kan enligt Johanna Karlén bland annat skapa en insiktsfull dialog mellan beställare och leverantör.

”AI är spännande”

Lärarnas värderingar kan nu sammanställas digitalt och delas. Resultaten från olika tjänster går dessutom att synliggöra och analysera i större skala. Vidare inkluderar den nya tjänsten frågor om AI för ökad förståelse och utvärdering av AI-komponenter i tjänsterna.

– Det här är spännande. AI blir ju allt vanligare och nu får lärarna en metod som synliggör när och hur AI kan användas samtidigt som de kritiskt granskar och reflekterar kring när och på vilka sätt det lämpar sig. Att automatgenerera bedömningar behöver inte betyda en AI-komponent. Och all AI är inte språkmodeller som ChatGPT.

6 mars 2024Uppdaterad 6 mars 2024Reporter Tim Lefflerdigitalisering i skolanFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng