Nu lanseras nya villkor för hållbara leveranskedjor

Bild På Fartyg Fullt Med Containrar

Foto: Adobe stock

Efter tre års arbete lanseras nu de nya villkoren för hållbara leveranskedjor, framtagna av Adda och Regionernas kansli för hållbar upphandling. De nya villkoren är i linje med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. För att villkoren ska följas publiceras även ett webbstöd för upphandlande orga

– Upphandlande organisationer har en viktig roll i att främja en hållbar offentlig upphandling som motverkar riskerna i leveranskedjorna. Genom att ta fram nya villkor och ett webbaserat stöd vill vi tydliggöra leverantörernas ansvar och anpassa skrivningarna till de internationella ramverk som ligger till grund för befintlig och kommande lagstiftning om tillbörlig aktsamhet, säger Ragna Forslund, ordförande i regionernas nationella samarbete och upphandlingschef Region Stockholm.

Många varor som Sveriges offentliga sektor köper in, exempelvis it-produkter och sjukvårdsmaterial, tillverkas i länder där det finns stora risker för att mänskliga rättigheter och arbetares rättigheter kränks. 

För att motarbeta detta lanserar nu Adda, efter nästan tre års arbete, de nya villkoren för hållbara leveranskedjor. Villkoren är framtagna i samarbete med Regionernas kansli för hållbar upphandling. 

De nya villkoren ska bland annat göra att upphandlande organisationer kan ställa krav på leverantörer att identifiera, förhindra, begränsa och gottgöra negativ påverkan på människor, miljö och samhälle i såväl den egna verksamheten som i leveranskedjan. 

Beakta särskilt sårbara grupper

En av nyheterna är att leverantörer ska samråda med rättighetsinnehavare, beakta särskilt sårbara grupper och erbjuda kompensation om man har bidragit till negativ påverkan. 

– Adda och regionerna kommer att implementera villkoren i nya avtal men vi uppmanar våra leverantörer att redan idag ta hjälp av stödet inför framtida upphandlingar och kommande lagstiftning, säger Peter Nohrstedt, hållbarhetschef på Adda. 

Arbetet har genomförts i samarbete med Upphandlingsmyndigheten och en referensgrupp innehållandes över 40 organisationer inklusive myndigheter, kommuner, regioner, leverantörer och civilsamhällsorganisationer. 

De nya villkoren är en revidering av de gamla som togs fram 2018. Utbildningar för både leverantörer och upphandlande organisationer kommer att publiceras på Regionernas kansli för hållbar upphandlings webbplats.

5 mars 2024Uppdaterad 5 mars 2024Reporter Fredrik Adolfssonhållbarhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng