Nationell AI-strategi från AI Sweden ska stärka Sveriges konkurrenskraft

Bild På Ai Swedens Datacenter Och Martin Svensson

Martin Svensson, Managing Director på AI Sweden. Foto: AI Sweden

Sverige behöver maximera värdet av artificiell intelligens, menar AI Sweden. För att accelerera utvecklingen har det nationella centret tagit fram ett strategiförslag som är helt fokuserat på storskalig implementering av AI. 

– Den enormt snabba samhällsförändringen som just nu sker innebär att Sverige gemensamt måste agera strategiskt, fatta djärva beslut och driva samhällsutvecklingen utifrån våra styrkor och värderingar, säger Martin Svensson, Managing Director på AI Sweden.

AI Swedens strategiförslag ska ses som en grundläggande analys och ett strategiskt fundament för beslutsfattare i alla möjliga sektorer. Den ska agera vägledning åt politiker, företagsledare, beslutsfattare, tjänstemän och förändringsledare. 

Strategiförslaget är helt fokuserat på adoption – det vill säga storskalig implementering – av AI-teknik. Den innehåller en vision för Sverige, sex utgångspunkter som utgör analysen och sex strategiskt bärande principer för storskaligt AI-nyttjande. 

Syftet är att skapa sektorsöverskridande värde och stärka vår nationella säkerhet och konkurrenskraft. Strategin i sin helhet går att läsa här.

Almega uppskattar initiativet

Det är helt avgörande att Sverige lämnar EU:s regleringsstyrda fokus och istället lägger allt krut på hur vi kan dra nytta av tekniken.

Arbetsgivar- och branschorganisationen Almega välkomnar förslaget till ny AI-strategi. 

– Initiativet belyser behovet av mer handlingskraft från regeringens sida och att Sverige omgående behöver få på plats en ny nationell AI-strategi som främjar svensk konkurrenskraft. För tjänstesektorn, som är mest exponerat av generativ AI inom näringslivet, är det helt avgörande att Sverige nu lämnar EU:s regleringsstyrda fokus och istället lägger allt krut på hur vi kan dra nytta av tekniken, säger Moa Tivell, näringspolitisk expert på Almega. 

20 mars 2024Uppdaterad 10 april 2024Reporter Fredrik AdolfssonAI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng