Lindesbergs digitaliseringsstrategi: Sluta implementera ny teknik

Bild På Äldre Kvinna Som Går Och Lindesbergs Kommunhus

Foto: Mostphotos

Med en ny digitaliserings- och välfärdsstrategi ska socialförvaltningen i Lindesbergs kommun bli bättre på att använda sina digitala verktyg. Kommunen har slutat implementera ny teknik, för att istället utbilda medarbetare i tekniken som man redan har tillgänglig. 

Socialförvaltningen i Lindesbergs kommun fick under 2023 igenom sin första digitaliserings- och välfärdsstrategi, med en budget specifikt avsedd för detta. Men i kommunens rådande digitaliseringsarbete handlar inte speciellt mycket om nya verktyg längre, utan att faktiskt börja ta hand om och använda verktygen som redan finns. Prio ligger på de mjuka värdena, inte de hårda.

– Vi måste bli bättre på att nyttja tekniken vi har i dag på ett mer effektivt sätt. Vi ligger långt fram tekniskt när det gäller trygghetslarm, mobila arbetssätt och dylikt, men vi har inte hunnit med att utbilda vår personal. Detta ligger fokus på nu, säger Patrik Borup, enhetschef e-hälsa och myndighetsenheten, Lindesbergs kommun.

Därför har kommunen stannat upp implementering av ny teknik för att fokusera på nytta.

– Jag är allergisk mot leverantörer som säger: "Ni kan göra vad ni vill med den nya tekniken". Tekniken ska rädda oss, men om vi inte tar hand om den blir den lätt en belastning istället. Det spelar ingen roll hur mobila verktyg vi har om ingen vet hur man använder dem.

Digitaliseringsstrategi bidrar till bättre struktur

Här kommer den nya digitaliserings- och välfärdsstrategin in. Med den ska det finnas tydligare struktur och mer tid för utbildning.

– Kravet på att utbilda personalen ska inte läggas på den befintliga organisationen, utan vi har börjat tillsätta specifika befattningar som gör detta. Så nu har vi en plan för att utbilda och ta hand om kompetens. Därigenom kan vi på riktigt börja se nyttan av våra tidigare teknikinvesteringar.

Och det är inte bara kunskapen om digitala verktyg som behöver öka, utan även kunskapen om varför de implementeras, enligt Patrik Borup. 

– För vissa medarbetare är det inte självklart varför de ska dokumentera allt i mobilen. De kan lätt tro att det handlar om att vi vill öka kontrollen över dem, vilket inte är fallet. Digital dokumentation handlar ju om att vi inte vill missa saker, då det är lätt att exempelvis fysiska papper försvinner, eller att något man berättar för en kollega försvinner vid en överlämning.

– Så det digitala och mobila arbetssättet är ju tänkt att öka tryggheten för både brukare och medarbetare. Detta ska vi få alla våra medarbetare att förstå fullt ut.

AI för planering

Ett område där Patrik Borup tror att ny teknik, mer specifikt AI, kan göra nytta inom omsorgen är planering. I dagsläget portioneras tider hos brukare enligt schablon, baserat på hur mycket aktiv tid kommunen har till sitt förfogande.

– Det är inte säkert att Kalle har samma behov av 40 minuter dusch som Agda har, men de faller ändå ut på samma schablon. Detta borde kunna justeras bättre efter individens behov. Baserat på hur långt det tidigare besöket hos Kalle var skulle AI kunna ändra i planeringssystemet i realtid, och göra det mer individuellt.

– Det finns enorma möjligheter här, men vi som liten kommun har tyvärr inte ekonomiska resurser att ta tag i sådana bitar. Men jag hoppas på att vi får se ny innovation på det här området.

Hur ser Lindesbergs kommun annorlunda ut digitalt om tre år?

– Om tre år har vi blivit mycket bättre på att jobba mobilt. Vi har en bra grund att stå på med utbildningar som gjort att vi vet hur vi ska nyttja tekniska hjälpmedel på bästa sätt. Tekniken är ett stöd – inte en pålaga. På så sätt har vi också ökat effektiviteten i verksamheten och utvecklat servicen till våra medborgare.

15 mars 2024Uppdaterad 19 mars 2024Reporter Fredrik Adolfssonkommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng