Hållbar utveckling i centrum för Komatsu Forest

Bild På En Komatsu Forest Skogsmaskin

Foto: Komatsu Forest

Skogsmaskinsföretaget Komatsu Forest är inne i en omfattande hållbarhetsresa där man gör sin produktionsanläggning koldioxidneutral och försöker återvinna eller återanvända 100 procent av sin hårdvara. Därtill ska det digitala systemet Maxifleet göra det möjligt för kunder att planera sin körning och fatta hållbara beslut.

Komatsu Forest är en av världens största tillverkare av skogsmaskiner och ingår sedan 2004 i den japanska koncernen Komatsu.

Just nu är bolaget inne i en förändringsresa inom flera olika områden, där hållbarhet går som en röd tråd genom alla delar. 2022 invigde Komatsu Forest sitt nya huvudkontor och produktionsanläggning. I fabriksprojektet strävade man efter att bygga en modern och hållbar fabrik.

– Byggnaden är byggd i enlighet med certifieringen Miljöbyggnad Guld. Tack vare bergvärmeanläggningen i kombination med att vi införde HVO100-diesel som bränsle till företagets maskiner är nu vår produktionsenhet koldioxidneutral sedan juni 2023, säger David Sundqvist, it-chef på Komatsu Forest AB.

På produktionsanläggningens tak sitter en stor solcellsanläggning, bestående av drygt 7 000 solpaneler som täcker nästan 19 000 kvadratmeter. Anläggningen är koldioxidneutral även utan solcellerna men dessa ska bidra till att elen som produceras är koldioxidneutral.

– Att vi, utöver att vara koldioxidneutrala, kan bidra med koldioxidneutral el till det lokala elnätet utifrån överskottet som vår solcellsanläggning producerar är vi väldigt glada över.

Återtag av hårdvara

Vi har kontor runt om i Europa och även i Sydamerika och Oceanien. Vi vill få till samma hållbara klienthantering överallt.

Företaget har nyligen även inlett ett initiativ där man genomför en översyn av bolagets globala klienthantering. I Sverige jobbar man med återtagstjänsten Goitloop, vilket innebär att 100 procent av hårdvaran som används ska återvinnas eller återanvändas. Detta försöker man nu skala upp utanför landet.

– Vi har kontor runt om i Europa och även i Sydamerika och Oceanien. Vi vill få till samma hållbara klienthantering överallt. Därför pågår ett internt arbete där vi försöker hitta hur vi kan skala upp den svenska modellen.

Beslutsstöd för skogsmaskiner

Och på Komatsu Forest är hållbarhet inte endast kopplat till hårdvara eller byggnader, utan det gäller även företagets maskiner, tjänster och lösningar. Genom det digitala fleetmanagementsystemet Maxifleet ska kunder kunna planera sin körning och fatta hållbara beslut baserat på fakta.

Nyligen lanserade företaget ett nytt tillägg till systemet som heter Precision, som möjliggör position med felmarginal ner på någon centimeter.

– Den nya tekniken gör det bland annat möjligt att sätta digitala staket för att markera skyddsområden så som fornlämningar eller en kolbotten. Precision underlättar även vid klassificering utifrån hänsyn till biologisk mångfald, då det underlättar för föraren vid planering av högstubbar och framtida träd. Precision är liksom hela Maxifleet utvecklat av Komatsu Forest själva. 

– I allt vi gör, oavsett om det är att bygga en ny produktionsanläggning, utveckla nya produkter eller lösningar så har vi alltid det hållbara perspektivet med oss, avslutar David Sundqvist.

20 mars 2024Uppdaterad 20 mars 2024Reporter Fredrik Adolfssonhållbarhet

Läs mer om ämnet:

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng