Hackaton, AI och säkerhet i fokus när Älmhult anordnar inspirationsdag

Bild Från Älmhults Inspirationsdag

800 kommunmedarbetare i Älmhult deltog under dagen. Foto: Älmhults kommun

Älmhults kommun har arrangerat en inspirationsdag med fokus på digitaliseringens utmaningar och möjligheter. Sammanlagt deltog 800 kommunanställda och det anordnades bland annat workshops, säkerhetsseminarier och ett hackaton som resulterade i 150 digitaliseringsidéer. 

31 januari anordnade Älmhults kommun en inspirationsdag för kommunens medarbetare. Sammanlagt deltog 800 anställda under dagen som bland annat bestod av framtidsspaningar från Kairos Future, workshops, hackatons och nischade säkerhetsseminarier. 

– Vi ville samla så många medarbetare som möjligt för att ge dem ny kunskap och förutsättningar att kunna jobba smartare. Lärare och vårdanställda kan ibland besöka liknande event och gå på denna typ av föreläsningar, men övriga kommunanställda är inte speciellt vana vid det.

– Nu fick alla anställda en viss kompetensförsörjning och chans att tänka lite större kring framtidens utmaningar och möjligheter. Kring var vi står, vart vi vill, vad vi som kommun måste ta hänsyn till, och vart hela världen är på väg, säger Robert Palmqvist, it-chef i Älmhults kommun. 

150 idéer under hackaton

Inspirationsdagen anordnades under en studiedag vilket gjorde att kommunen kunde låna gymnasiumet Haganässkolans lokaler. Utöver framtidsspaningar samt mer allmänna och nischade säkerhetsseminarier anordnades även ett hackaton med 90 deltagare.

Robert (003)

Robert Palmqvist, it-chef i Älmhults kommun.

Sammanlagt värkte hackaton-deltagarna fram 150 digitaliseringsidéer, där många handlar om hur AI kan underlätta dokumentation och sammanfattning av data.

– Vi har just nu ett projekt igång där socialsekreterare spelar in sina klientsamtal. Samtalen AI-transkriberas automatiskt och sekreteraren får en mötessammanfattning på sättet som de önskar. Denna funktion kom det många variationer av i idéväg, där man såg en nytta av AI-sammanfattningar för såväl räddningsledare som skola. På så sätt kan de anställda fokusera på att lyssna och delta i samtalet, inte på att skriva anteckningar.

– Inom skolan kom det även idéer kring hur AI kan samla in information från olika källor, för att i ett tidigare skede se elever som är på väg på glid. Då skulle förhoppningsvis skolor kunna fånga upp dessa elever tidigare. 

"Vi ska inte komma med idéer åt verksamheten"

En av de stora fördelarna med hackatons är att eventuella problem angrips direkt från verksamheten, istället för it-avdelningen, menar Robert Palmqvist. 

– Ett hackaton gör att medarbetarna får chansen att tänka själva, inte bara gå i gamla fotspår. Vi på it-avdelningen ska inte komma med massa digitaliseringsidéer åt verksamheten. De vet bättre vilka problem de har, och vilka saker som skulle kunna underlätta för dem i vardagen.

Hur fortsätter arbetet?

– Nu ska vi jobba vidare med alla de idéer och den input som vi fick in under dagen och ta nästa steg i vårt utvecklingsarbete. Det här året satsar vi på interna förbättringar, så vi startar inte massa nya projekt.

– Därutöver har kommunledningen redan bestämt att vi ska anordna en liknande dag nästa år, och göra den ännu bättre.

4 mars 2024Uppdaterad 4 mars 2024Reporter Fredrik Adolfssonkommun

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng