Förslag om NIS2-direktivets genomförande inlämnat

Iksgatan Som Gar Genom Riksdaghuset I Stockholm; Säkerhet, Nis2, Regeringen

Regeringens utredare har lämnat över ett delbetänkande innehållande förslag på hur NIS2-direktivet ska genomföras i Sverige. MSB är en av myndigheterna som förbereder remissvar och understryker vikten av en samordnad reglering.

Det börjar dra ihop sig för NIS2-direktivets införande i Sverige och i Europa. NIS2 är lagkravet att samhällskritiska aktörer bland annat ska hålla efter och dokumentera sin cybersäkerhet.

EU:s medlemsländer har till den 17 oktober i år på sig att införa NIS2 i sina respektive nationella lagstiftningar.

Nya regler om cybersäkerhet

Nu har regeringens utredare lämnat in sitt delbetänkande Nya regler om cybersäkerhet.

Efter remissrundan då berörda aktörer får möjlighet att lämna synpunkter på utredningens förslag, kommer regeringen att förbereda för en ny lagstiftning.

NIS2 och CER tillsammans

MSB är en av dessa aktörer som i ett pressmeddelande bland annat framhåller vikten av en samordnad reglering ”så att arbetet för ökad motståndskraft blir mer effektivt för alla aktörer i systemet”.

Vidare vill man att verkställandet av NIS2-direktivet införs tillsammans med det som kallas CER (Directive on the resillience of critical entities) ”för att säkerställa förmågan att upprätthålla samhällsviktig verksamhet”.

6 mars 2024Uppdaterad 6 mars 2024Reporter Tim LefflerdigitFoto Mostphotos

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng