Effektivitet och säkerhet i fokus när företag väljer appar

Person Vid Dator Loggar In Med Säkerhetsapp På Mobil; Appar, Arbetslivet, Okra

Appar för regelefterlevnad har en tillväxt på 35 procent hos företagskunder jämfört med föregående år. Och appar för företagseffektivitet har ökat med 63 procent samma period. Det visar en ny rapport från identitets- och åtkomsthanteringsföretaget Okta.

– I och med den EU-omfattande cybersäkerhetslagstiftningen NIS2 och DORA måste företag säkerställa att de uppfyller fler krav och standarder. Ökade krav på analys, validering och revision driver företag mot automatisering och verktyg för säkerhets- och regelefterlevnad, där vi ser att verktyg för dataskydd ökat med 120 procent jämfört med föregående år, säger Stephen McDermid, EMEA CISO på Okta, i ett pressmeddelande.

Rapporten Businesses at Work baseras på data från Oktas 18 000 globala kunder och kundernas 7 000 integrationer med moln-, mobil-, webbappar samt it-infrastrukturleverantörer. I Europa har app-ökningen varit störst, och bolag använder i genomsnitt 93 appar – en ökning med 6 procent mot föregående år.

Dataskydd ökar – i synnerhet MFA

Dataskydd och säkerhet är högt prioriterat, vilket Okta tror bland annat kan kopplas till implementeringen av AI-verktyg som genererar exponentiellt stora datavolymer. Det är första gången sedan mätningen startade för tio år sedan som dataskydd finns med på listan över de snabbast växande apparna.

Användningen av multifaktorsautentisering (MFA) ökar mest, och säkerhetsfaktorer såsom biometri och säkerhetsnycklar finns nu hos 25 procent fler kunder jämfört med föregående år, och används av 158 procent fler användare.

VPN och brandväggar växer inte lika snabbt som tidigare år. Samtidigt är sådana åtgärder redan är implementerade hos över hälften (57 procent) av kunderna.

12 mars 2024Uppdaterad 12 mars 2024Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng