AI och robotar i framtidens labb i Uppsala

Edo Avdic; En Molekyl I 3D; Testa Center, Ai, Robotik, Framtidens Labb, Life Science

– Vi försöker vara spindeln i nätet, och vi tror att de kommande åren kommer ett stort fokus vara att involvera it och it-lösningar i hela labbupplevelsen, säger Edo Avdic, Testa Center.

På Testa Center i Uppsala kan företag och akademiker testa framtidens labbteknik. Enligt centrets it- och digitaliseringschef Edo Avdic har stora delar av biopharma-industrin blivit mer teknikvänlig efter pandemin, och han ser en stor potential för både robotik och AI inom life science på sikt.

– Den digitala förändringen påverkar bioprocesser och bioprocessindustrin precis som allt annat i våra liv. It har blivit ett allt större inslag i vår verksamhet på Testa Center. Fler och fler vill ta reda på exempelvis vilken roll AI kan spela i framtida labbmiljöer, säger Edo Avdic, Head of IT and Digital, Testa Center.

Använd utrustning och testa en idé

Testa Center kommer ur ett partnerskap mellan Cytiva, en global ledande leverantör av lösningar och tjänster för forskning och produktion av biologiska produkter, och svenska regeringen via Vinnova.

Centret har en produktionsmiljö för bland annat utveckling, testning och verifiering av allt från bioprocessteknik och informationsteknik till effektivitet och användarupplevelse, inom området som kallas life science. Såväl akademiker som startups och de stora läkemedelsbolagen är välkomna att använda centrets utrustning för att exempelvis testa en idé för produktion av ett nytt läkemedel.

Life science och framtidens labb

Forskare inom life science som fokuserar på framtidens labbteknik (”Lab of the future”) jobbar just nu mycket på att hitta rätt i alla nya teknologier.

– På Testa Center försöker vi förstå vad som behövs för att ge bästa support till just dessa sorters projekt och forskare, säger Edo Avdic.

På den fronten är AI en av teknikerna som enligt Edo Avdic med all säkerhet kommer att spela en viktig roll inom life science framöver. Med algoritmernas hjälp är förhoppningen att det går snabbare att kartlägga, utveckla och tillverka biomolekyler på ett säkert sätt.

Testa Center

På Testa Center samverkar forskare och företag som arbetar i skärningspunkten mellan life science, mjukvaru- och hårdvaruutveckling. Testa Center har bland annat som mål att brygga gapet mellan människa och teknik och mellan forskning och kommersialisering, allt för att så bra som möjligt nå högre potential för innovativ digital teknik.

Det slutliga målet är att hjälpa forskare att testa och verifiera sina innovationer i en relevant produktionsmiljö och därigenom förkorta tiden till marknaden.

Mer information: https://www.testachallenge.com/

– Men till att börja med har vi inom life science en del att göra runt AI:s tillämpningar och dess användning för att på bästa sätt kunna tillvara ta de innovationsmöjligheterna som finns med tekniken i labbmiljö. I beslutfattningsprocessen tror jag exempelvis att människan fortsatt kommer att spela en nödvändig roll.

Långsiktigt tror Edo Avdic att vi kan närma oss ett betydligt mer automatiserat labb där provtagning och annat kan styras från en annan plats, delvis med hjälp av robotteknik.

– Det skulle underlätta i utvecklingsprocesserna eftersom några kan vara i labbet och några på distans, och kan också göra det möjligt för ett bolag att upprätta labb i andra länder och samarbeta på distans, säger han.

Omställning i labbet

Edo Avdic menar att biopharma-företag traditionellt har varit långsamma med att införliva digital teknik som XR, AI, molntjänster och IoT i sina respektive verksamheter. Men Covid-19-pandemin "tvingade" företagen att prioritera investeringar i digital innovation mer än tidigare, och i kölvattnet av denna utveckling är det nödvändigt att testa var och hur ny teknik kan användas.

– Pandemin accelererade oss mot industrialisering 4.0 och framtidens labb, säger han.

Hur ser de kommande åren ut för Testa Center?

– Vi vill fortsätta att främja vår region att växa inom life science-området. Vi försöker vara spindeln i nätet, och vi tror att de kommande åren kommer ett stort fokus vara att involvera it och it-lösningar i hela labbupplevelsen. 

5 mars 2024Uppdaterad 10 april 2024Reporter Tim LefflerdigitFoto Testa Center, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng