390 miljoner kronor till 6G-forskning

Tärningar Med 6G Ochandra Techsymboler; Regeringen, Vinnova, Vetenskapsrådet

Regeringen tilldelar Vinnova och Vetenskapsrådet 250 miljoner kronor respektive 140 miljoner kronor som inom ramarna för ett nytt uppdrag ska bidra till att stärka grundforskning, tillämpad forskning och innovation inom 6G.

– Kraven på trådlös teknik har ökat stadigt. Regeringen bedömer att det finns ett stort behov av forskning och innovation om 6G för att Sverige ska kunna gå i täten för teknikutvecklingen och vara drivande i arbetet med en global standard för 6G-system. Stärkta förutsättningar för samverkan mellan forskare från andra länder som ligger i framkant är avgörande för bland annat standardisering och kontinuerlig utveckling, säger utbildningsminister Mats Persson, i ett pressmeddelande.

Stärka Sveriges position

Uppdraget som regeringen ger till Vinnova och Vetenskapsrådet ska enligt regeringens uppdrag ”planera för, genomföra och följa upp forskningssatsningen om 6G”. Bakgrunden är att man vill stärka Sveriges position som ledande nation inom för forskning inom bland annat trådlösa system och öka svenska företags konkurrenskraft på området.

Uppdraget ska också stärka förutsättningarna för internationell forskningssamverkan, framförallt med länder som USA, Storbritannien, Japan och Indien.

– Säker och robust digital infrastruktur är helt avgörande. Det är avgörande för vår konkurrenskraft, för den gröna och digitala omställningen, såväl som för vår strategiska självförsörjning. Sverige är redan nu en världsledande telekom-nation, men behöver växla upp för att behålla den positionen, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Om 6g-satsningen

Satsningen beräknas omfatta totalt 390 miljoner kronor under åren 2024–2026, varav Vetenskapsrådet tilldelas 140 miljoner kronor och Vinnova 250 miljoner kronor.

Vetenskapsrådet och Vinnovas ska årligen delredovisa uppdragen, och respektive myndighet ska slutredovisa sitt uppdrag den 31 mars 2027.

Källa: Utbildningsdepartementet

12 mars 2024Uppdaterad 12 mars 2024Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng