Svenska företag saktfärdiga med investeringar i generativ AI

Friidrott Klocka Ringer För Sista Varvet Och Chatgptplus

Foto: Adobe stock

Endast 25 procent av svenska företag investerar i generativ AI, jämfört med 43 procent globalt. Även när det gäller hantering av risker och osäkerhet kring generativ AI ligger Sverige efter. Detta visar en ny undersökning från EY. 

Generativ AI har tagit en framskjuten plats bland företagens investeringar i framtidens teknik. Globalt rankas generativ AI som det tredje högst prioriterade teknikområdet, bakom kategorierna robotik och automation samt analys och AI. Det visar EY:s årliga rapport EY Reimagining Industry Futures. 

Men svenska företag prioriterar inte generativ AI lika högt som det globala snittet. Globalt investerar 43 procent av företagen i generativ AI, i Sverige landar siffran på 25 procent. Därtill investerar endast 36 procent av svenska företag i kategorin AI och analys, jämfört med det globala genomsnittet på 63 procent.

Prioriterar inte risker kring generativ AI

Inte heller är hantering av risker och osäkerhet kring generativ AI en prioriterad åtgärd för svenska företag. Globalt är riskhantering den högst prioriterade åtgärden, och 46 procent ser det som högt prioriterat. För svenska företag ligger siffran på 25 procent. Sveriges företag anser istället att det viktigaste är att hitta lämpliga användningsområden för tekniken och utföra pilottester. 

– Företag i Sverige har hamnat efter i AI-racet. Det faktum att svenska företag inte prioriterar riskhantering och säkerhet kring generativ AI är oroande, eftersom det kommer att vara den stora barriären till bred kommersiell applikation. De företag som tidigt skapar interna strukturer kring proaktiv och holistisk styrning och riskhantering kopplat till användande av generativ AI kommer att stå bäst rustade när teknikens användningsområden väl uppenbarar sig, säger Charlotta Kvarnström, partner och nordiskt ansvarig för EY:s verksamhet inom teknik, media och telekommunikationssektorn. 

Integrationsutmaningar

I undersökningen har man även frågat företagen vilka utmaningar man ser med nya teknologier. Den största utmaningen, både för svenska och utländska företag, är att man har kunskapsbrister gällande hur olika teknologier kan kombineras och användas i synergier. Speciellt när det gäller integrationen av AI, IoT och 5g önskas en ökad förståelse. 

– Utmaningen ligger inte endast i att förstå hur teknologier som AI, IoT och 5G kan samverka, utan även att inse deras potential för skalning och affärsvärde inom företagen. Genom samarbete med ekosystempartners som har insikt i de skilda industriernas affärsmodeller och förknippade risker, kan vi identifiera möjligheter för optimering, innovation och skapande av mervärde, säger Charlotta Kvarnström.

20 februari 2024Uppdaterad 20 februari 2024Reporter Fredrik Adolfssongenerativ AI

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng