Rapport: Teknisk skuld främsta hindret för digitalisering

Bild På Gammal Teknik

Foto: Adobe stock

28 procent av företagen i EMEA anser att deras tekniska skuld är ett stort hinder för digital transformation. Därmed är detta det största transformationshindret, följt av kompetensbrist. 

Mer än var fjärde företag, nämligen 28 procent, i EMEA hämmas av sin tekniska skuld i den digitala transformationen. Det visar Red Hats nya Global Customer Tech Trends-rapport. Samtidigt nämner 24 procent att kompetensklyftor är det främsta hindret för att transfomeras digitalt. 

Vad gäller investeringar kommer de flesta CIO:er att fokusera på att hantera molnet (62 procent), att konsolidera datacentret (35 procent) samt optimera molnutgifterna (32 procent).

Via dessa satsningar hoppas man på att få till en säkrare och effektivare organisation. Nästan hälften, 43 procent, investerar i detta för bättre säkerhet och dataskydd, och 42 procent vill nå en ökad effektivitet.

Prioteringar inom säkerhet

It-cheferna i EMEA fick även frågan om deras främsta finanseringsprioriteringar för säkerhet. 36 procent uppgav att man prioriterar nätverkssäkerhet, 35 procent lägger fokus på upptäckt och respons, och 30 procent vill investera i sårbarhetshantering.

22 februari 2024Uppdaterad 22 februari 2024Reporter Fredrik AdolfssonCIO

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng