Rapport: Sverige behöver 18 000 nya techspecialister varje år

Techsverige Behöver 18000 Pers Varje År

Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på Techsverige. Foto: Adobe stock, Techsverige.

Mellan 2024 och 2028 kommer det årligen att behövas ett tillskott på cirka 18 000 specialister inom tech. Behovet finns i techbranschen, näringslivet och inom offentlig sektor. Det skriver Techsverige i en ny rapport.

– Den omfattande digitaliseringen och AI-utvecklingen som pågår både i Sverige och globalt gör att efterfrågan på techkompetens växer hela tiden. Efterfrågan ökar inte bara inom techbranschen, utan inom hela näringslivet och offentlig sektor. Den ekonomiska nedgången senaste året och omvärldsläget har bidragit till en viss dämpning inom vissa områden, men ser vi över tid är behovet av techkompetens fortsatt stark, säger Ana Andric, näringspolitisk expert på Techsverige.

Arbetskraftsbehovet inom tech fortsätter växa, skriver bransch- och arbetsgivarorganisationen Techsverige i en ny rapport.

Fram till 2028 kommer antalet techspecialister i techbranschen att behöva växa med 30 procent, vilket motsvarar cirka 10 000 personer, varje år fram till 2028. I övriga näringslivet och offentlig sektor uppskattas behovet att växa med 15-17 procent, motsvarande cirka 8 000 personer per år. Totalt innebär detta ett tillskott på 18 000 techspecialister årligen. 

– God tillgång till techkompetens är avgörande för Sverige. Det är en förutsättning för hela näringslivets konkurrenskraft och för att skapa tillväxt, klara välfärden och klimatomställningen. Behovet av specialister inom tech växer, vilket skapar många möjligheter för alla dem som intresserar sig för tech, säger Åsa Zetterberg, förbundsdirektör på Techsverige. 

Önskar kraftsamling från regeringen

Inom techbranschen är den mest efterfrågade yrkeskategorin mjukvaru- och systemutvecklare, och i offentlig sektor samt övriga näringslivet är it-supporttekniker högt eftertraktade. Åsa Zetterberg vill se en kraftsamtling från regeringen som säkerställer tillgång till digital spetskompetens. Till 2030 bör ambitionen vara att öka antalet techspecialister med 100 000 personer. 

– Många länder har satt höga mål och jobbar målinriktat med att få fler människor att intressera sig för och utbilda sig inom tech. Vi gör mycket även i Sverige, men mer behöver göras. Som bransch ska vi fortsätta att arbeta för att attrahera fler. Kontinuerlig kompetensutveckling genom arbetslivet ska främjas och arbetskraftsinvandringen förenklas. Sen behövs det också insatser i hela utbild­ningssystemet för att bättre svara upp mot techsektorns och arbetsmarknadens kompetensbehov, säger Åsa Zetterberg.

6 februari 2024Uppdaterad 6 februari 2024Reporter Fredrik Adolfssonkompetensbrist

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng