PTS nya regeringsuppdrag: Utveckla Sveriges digitala motståndskraft

Carl Oskar Bohlin Digital Motståndskraft

Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar. Foto: Adobe stock, Kristian Pohl/Regeringskansliet.

Regeringen ger Post- och Telestyrelsen i uppdrag att ytterligare stärka motståndskraften i Sveriges digitala infrastruktur. Via uppdraget ska samverkan mellan privat och offentligt utvecklas, samtidigt som landet ska stå bättre rustat för att hantera hybridhot.

– Sveriges digitala infrastruktur måste vara robust nog att kunna fungera i hela hotskalan. Regeringen agerar nu för att säkerställa en motståndskraftig infrastruktur. Det är en viktig förutsättning för Sveriges säkerhet, konkurrenskraft och välstånd, säger digitaliseringsminister Erik Slottner.

Säker och tillförlitlig digital kommunikation är en nyckel i arbetet med att stärka förmågan i det civila försvaret, skriver regeringen i ett pressmeddelande. Mot bakgrund av det allvarliga säkerhetspolitiska läget vill regeringen nu se ett skyndsamt utvecklingsarbete i samtliga delar av det civila försvaret. 

Nyligen presenterade regeringen en preposition om förstärkt samverkan mellan offentliga och privata aktörer i beredskapssektorn. Ett arbete som PTS leder. Nu får Post- och Telestyrelsen i uppdrag att fortsätta utveckla samverkansformerna för nyckelaktörer inom sektorn för att stärka Sveriges totalförsvar. 

Fokus på hybridhot

Mycket fokus kommer att ligga på hantering av hybridhot, bland annat kan det handla om formerna för incidentrapportering. Hybridhot kan exempelvis vara fysiskt sabotage mot infrastruktur, påverkanskampanjer och cyberattacker. 

– Privat-offentlig samverkan är avgörande för att bygga ett starkt och motståndskraftigt totalförsvar eftersom en stor del av Sveriges kritiska infrastruktur ägs och drivs av privata aktörer. Vi har i närtid sett exempel på de kaskadeffekter som drabbar hela samhället när it-leverantörer till staten utsätts för cyberattacker. Regeringsuppdraget till PTS är ett viktigt steg i arbetet med att stärka resiliensen i den digitala infrastrukturen, säger Carl-Oskar Bohlin, minister för civilt försvar.

5 februari 2024Uppdaterad 8 februari 2024Reporter Fredrik Adolfssonsäkerhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng