Partnerskap med förvaltningarna ska lyfta Ekerös digitalisering

Åsa Frank, Ekerö kommun.

Kostnadseffektivitet och rätt it-system på rätt plats. Det tros bli några av vinsterna när Ekerö kommuns it-avdelning antar en mer strategisk roll, med syfte att stötta förvaltningarna i deras digitaliseringsresor. På sikt hoppas it-chef Åsa Frank att det också ska leda till "mer av det roliga" som kan hjälpa förvaltningarna att fatta mer informationsgrundade beslut.

– Jag började på Ekerö kommun under förra hösten och har som mål att ta oss från en driftstung it-avdelning till en mer strategisk it-avdelning, som ska fungera som en partner till våra förvaltningar, säger Åsa Frank, it-chef, Ekerö kommun.

Vad kommer den omställningen att innebära för dig och dem du arbetar med?

– För mig innebär det att fokusera på att drift och nät tas om hand och blir en stabil grund att stå på. Jag kommer också att anställa it-arkitekter och personer med informationssäkerhetskompetens som kan hjälpa till att stötta våra förvaltningar i strategiska beslut. Så det handlar både om att ha en säker grund att stå på och om att växla upp i de strategiska frågorna.

Vem har efterfrågat denna omställning?

– Det kommer direkt från förvaltningarna. Innan mig hade kommunen en konsult inne som gjorde ett gediget arbete med att djupintervjua alla våra förvaltningar för att ta reda på vad de vill ha ut av it-avdelningen, och då uppdagades det att de vill att vi blir mer av en strategisk partner till dem.

Vad hoppas förvaltningarna att detta ska leda till?

– Jag tror att man hoppas på en kostnadseffektivitet. Man vill ju inte ta in mer kompetens än vad man behöver och då är det ju lättare att vi på it har kompetens att stötta alla våra fem förvaltningar med. Och vi kan också hjälpa dem med att köpa rätt och säkra it-system som fungerar bra i hela kommunens it-arkitektur.

Ni vill också ”strukturera er informationsflora”. Vad innebär det?

– Alla förvaltningar har ganska bra koll på sina grejor, och lagar och annat som de måste förhålla sig till. Då behöver vi stötta dem i att se samband mellan förvaltningarna, om exempelvis vi ska lagra vår information på ett säkert sätt. Ett sätt kanske inte passar för alla, men vi försöker hitta något som kan passa väldigt många.  

Och när den strukturen är satt, då börjar det roliga, eller?

– Ja, precis. Med deep learning, AI och andra verktyg för att hitta samband, vilket på sikt leder till bättre och mer informationsgrundande beslut.

Hur långt komna är ni på denna resa om ett par år, hoppas du?

– Då hoppas jag att jag stolt kan säga att vi är en del av Sveriges säkerhet; att vi har koll på våra grejor och att vi är en strategisk partner till våra förvaltningar, så att de kan känna sig trygga och säkra med sin it.

2 februari 2024Uppdaterad 6 februari 2024Reporter Tim LefflerdigitFoto Fredrik Kron/Voister, Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng