Nytt vårdsystem ska göra Region Dalarna effektivare

Bild På Entren Till Falu Lasarett

Foto: Region Dalarna

Region Dalarna deltar just nu i ett stort projekt där man under 2024, tillsammans med nio andra regioner, ska byta vårdinformationssystem till Cosmic. Med Cosmic ska vården bli mer mobil samtidigt som det ska bli lättare att utbyta data mellan regioner. 

– Just nu ligger vårt fokus på att förbereda alla medarbetare för det nya systemet. Detta gäller våra medarbetare som jobbar på it och med medicinsk teknik, men framförallt vårdpersonalen. 

– Vi har otroligt engagerade medarbetare och chefer som fokuserar på att implementeringen går så bra den bara kan, säger Helena Strandberg, it-direktör i Region Dalarna. 

Det nya vårdinformationssystemet Cosmic ska skapa möjligheter för mer mobila arbetssätt.

– Med Cosmic kan vårdpersonal gå runt med surfplattor eller telefoner och skriva direkt i systemet, vilket sparar enormt mycket tid. Dessutom kan personalen få ut patientdata över exempelvis medicinering direkt i plattan, säger Kjell Östberg, it-chef i Region Dalarna.

Kraven ökar på it

Ett mer mobilt arbetssätt kommer att ställa högre krav på Region Dalarnas it-avdelning, där man måste kunna tillhandahålla de nya lösningarna och förstå behoven bakom dem. 

– Det kommer att bli större volymer av telefoner och surfplattor än vad vi har idag. Alla dessa ska in i en manageringsplattform och in i våra nätverk, vilket ställer nya krav på säkerhet, säger Kjell Östberg. 

– Därtill är Cosmic mer av en molntjänst som bygger på nyare teknik än vad vi haft tidigare. Här gäller det att bygga om vår nuvarande teknik för att det ska passa. Regionen utbildar berörda medarbetare så att de har kunskap om systemet vid start, säger Helena Strandberg.  

Istället för att kalla Cosmic för ett journalsystem benämner de nio regionerna det som ett vårdinformationssystem. Det gör man av en anledning. 

Utbytet och tillgängliggörandet av data mellan olika regioner blir otroligt viktigt framåt.

– Något som blir otroligt viktigt framåt är utbytet och tillgängliggörandet av data mellan olika regioner. Och Cosmic är ett system som möjliggör just detta, säger Helena Strandberg. 

– Längre fram kommer även EU-direktiv att börja gälla angående utbyte av data och gemensam digital infrastruktur. Därför behöver vi rigga om vår infrastruktur och gå ifrån det inlåsta till mer öppen teknik. På sikt lär vi gå ifrån ett regionalt tänkande till ett nationellt tänkande, eller till och med ett europeiskt tänkande, säger Helena Strandberg. 

Använda varandras expertkompetenser

För att möta framtidens utmaningar kommer en ökad regional samverkan att krävas, menar Kjell Östberg.

– Exempelvis kan det vara olika svårt i olika regioner att hitta rätt, nischad kompetens. Ponera att region Uppsala har lätt att hitta säkerhetsexperter, då skulle de kunna ta hand om säkerheten i flera regioner. Eller om Region Värmland har lätt att hitta databaskompetens, då kan de sköta om det i ett antal regioner. På så sätt kan vi få en ökad effektivitet genom samverkan.

Hur ser Region Dalarna annorlunda ut digitalt om två år?

– Om två år kommer vi att ha ökat vår användning av AI och vi har automatiserat flera delar av verksamheten, säger Kjell Östberg. 

– Då är vår enhet, som tidigare varit mer av en utförarfunktion, en naturlig samarbetspartner till verksamheten. Där tittar vi tillsammans på vilka problem vi kan och behöver lösa. Vi kommer fokusera mer på utveckling och innovation än vad vi gör idag, säger Helena Strandberg.

26 februari 2024Uppdaterad 26 februari 2024Reporter Fredrik Adolfssonregion

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng