Ny rapport: Hållbar utveckling är lönsam

Tre Skorstenar Som Släpper Ut Rök Och Ett Rött Kors Över Dem; Klimat, Hållbarhet, Miljö, Arktiska Rådet, Ivl

Åtgärder som minskar användning av fossila bränslen är samhällsekonomiskt lönsamma. Det visar en ny rapport från IVL-forskare och Arktiska rådets medlemsländer. Samtidigt visar en ny studie att framförallt norra Europa kan komma att bli betydligt kallare om isarna på Grönland och Arktis fortsätter att smälta.

– Den samhällsekonomiska nyttan med en kraftfull omställning i dessa länder är enorm och överväger kostnaderna med bred marginal, säger Pontus Roldin, forskare på det svenska forskningsinstitutet IVL Svenska Miljöinstitutet, och medförfattare till studien Socio-Economic Analysis of Air Pollution and Climate Forcer Emission Reductions in the Arctic Council Member States, i ett pressmeddelande.

1 400 miljarder euro

I studien har nyttan med omfattande åtgärder för att minska utsläpp av luftföroreningar ställts mot kostnaderna. Vinsterna med en omställning består framförallt av begränsade kostnader för sjukdomar och dödsfall kopplade till värmeböljor, jordbruksskador och luftföroreningar.

Klimatutsläppen från Arktiska rådets länder beräknas under ett år kosta runt 1 400 miljarder euro, motsvarande cirka fem procent av dessa länders samlade BNP. En stor del av kostnaderna går just till hälso- och sjukvård för människor vars hälsa påverkats av luftföroreningar.

Styrmedel behövs

Samtidigt kostar det förstås att ställa om. Framförallt är det energiproducenter och industrier som måste betala för denna omställning, varför Jenny von Bahr, forskare på IVL, efterfrågar incitament för dessa aktörer.

Arktiska rådet

Arktiska rådet (Arctic Council) är ett internationellt forum för samarbete mellan regeringarna i de åtta arktiska länderna Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Kanada, Ryssland och USA, och sex organisationer för ursprungsfolk. Verksamheten är inriktad på skydd av den arktiska miljön, hållbar utveckling och förbättring av de arktiska invånarnas ekonomiska, sociala och kulturella välstånd.

Källa: Wikipedia

– Styrmedel som till exempel utvidgad utsläppshandel eller koldioxidtullar är en väg framåt, säger hon.

Risk för temperatur-ras kommande sekel

Samma vecka som Arktiska rådet presenterar sina beräkningar, publiceras en ny studie i Science Advances som larmar om att sötvatten från smälta glaciärer i norra Atlanten skulle kunna påverka Golfströmmen på ett för norra Europa förödande sätt.

Med hjälp av komplexa klimatmodeller har forskarna från universitetet i Utrecht i Nederländerna sett att det finns en överhängande risk att ett tröskelvärde nås, vilket enligt studiens huvudförfattare René van Westen kan göra så att norra Europa inom ett århundrade tappar den uppvärmningen som Golfströmmen kommer hit med.  

– Påverkan på klimatet kommer att bli förödande. Några av förändringarna är snabba och dramatiska. I till exempel Sverige ser vi sjunkande temperaturer med upp till 20 grader inom ett århundrade, säger han till SVT.

13 februari 2024Uppdaterad 13 februari 2024Reporter Tim LefflerdigitFoto Adobe Stock

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng