Molnlösningar och digitala arkiv vägen framåt för Nordic Biomarker

Nordic Biomarker

Foto: Malin Grönborg/Nordic Biomarker

Biomedicinföretaget Nordic Biomarker satsar på molnlösningar, en ökad automatisering och digitaliserade arkiv. Detta ska förbättra relationen med kunder, effektivisera interna processer och stärka säkerheten genom att minska risken för mänskliga fel. 

Nordic Biomarker är ett biomedicinföretag som utvecklar tester för koagulationssjukdomar. I Sverige har bolaget kontor i Umeå och Linköping, men majoriteten av verksamheten bedrivs i Kina. 

Trots att Nordic Biomarker är ett relativt ungt bolag är man i grunden ett analogt sådant. Något som it-chefen Anton Lundström vill ändra på via bland annat molnlösningar, ökad automatisering och digitaliserade arkiv. 

– I början mötte vi utmaningen att hitta kostnadseffektiva metoder för digital arkivering. Idag ser vi dock förändringar inom tekniken, särskilt med framväxten av molnlösningar, vilket öppnar upp nya möjligheter för oss att säkert och ekonomiskt lagra våra data digitalt.

Nu har Nordic Biomarker startat en projektgrupp för att på sikt kunna digitalisera arkivet. Projektgruppen har kollat in vilka leverantörer av digitala arkiv som finns, vilka signeringsverktyg som finns och så vidare. 

– Genom att digitalisera våra arkiv blir informationen inte bara tillgänglig, utan även sökbar på ett mycket effektivt sätt. Istället för att våra medarbetare manuellt behöver öppna skåp och bläddra igenom uppemot 600 sidor för att hitta specifik information, kan de enkelt söka efter relevanta data baserat på datum eller andra sökkriterier. Det här sparar inte bara värdefull tid, utan minskar också arbetsbelastningen. 

Sekunder istället för timmar

Anton Lundström exemplifierar med en situation där företaget snabbt behöver få fram produktionsdata för en kundförfrågan eller revision. 

– Med digitaliserade och sökbara arkiv kan vi göra detta på några sekunder istället för timmar. Detta ökar vår responskapacitet gentemot kunder och intressenter och frigör tid som våra medarbetare kan använda för mer strategiska och värdeskapande uppgifter. Det är en konkret och mätbar fördel av att övergå till digital arkivering som direkt påverkar vår effektivitet och förmåga att möta företagets behov.

På sikt är tanken att AI ska kunna användas för att analysera de digitala arkiven. 

Med över 60 000 A4-sidor per år i våra arkiv är det en utmaning för en mänsklig medarbetare att manuellt granska och analysera all denna information.

– Att integrera AI med våra digitala arkiv innebär inte bara effektivare datahantering utan också en möjlighet att höja kvaliteten och säkerheten i våra produkter. Med över 60 000 A4-sidor per år i våra arkiv är det en utmaning för en mänsklig medarbetare att manuellt granska och analysera all denna information. Här kommer AI in i bilden. 

– Genom att använda AI-algoritmer kan vi automatisera analyser av stora datamängder och upptäcka potentiella avvikelser eller mönster som kan vara svåra att urskilja manuellt. Till exempel kan AI snabbt och noggrant identifiera produktionsavvikelser, vilket möjliggör snabba åtgärder för att säkerställa kvaliteten och minska risken för fel i våra produkter.

Automatiserad onboarding

Nordic Biomarker försöker även att automatisera en så stor del av arbetet som möjligt, genom att använda sig av Microsoft Intune. Detta ska bland annat underlätta vid onboarding av nyanställda. 

– Automatiseringen genom Microsoft Intune och Autopilot har effektiviserat vår datorinstallation och supportprocess på ett betydande sätt. Istället för att manuellt investera 3-4 timmar i att installera en ny dator kan vi nu dra nytta av användarprofiler för att automatisera hela processen. Detta sparar värdefull tid och säkerställer en enhetlig och användarvänlig konfiguration varje gång.

– En annan fördel är felsökningsaspekten. Komplexa problem kan ibland vara svåra att lösa, och i vissa fall är det mest effektivt att genomföra en ominstallation. Tack vare Intune är detta nu en enkel process med ett enda knapptryck. Direkt efter ominstallationen återfår användaren snabbt tillgång till all sin data och sina appar, vilket inte bara sparar tid utan minimerar också avbrotten för användarna.

Nästan helt molnbaserad infrastruktur

Nordic Biomarker kör sedan tre år tillbaka sin it i en hybrid miljö, där vissa delas driftas on-prem och andra ligger i molnet. 

– Framstegen inom vår it-miljö de senaste tre åren har varit avsevärda. Från att tidigare ha kört vår datalagring på en NAS på vinden har vi nu genomgått en omvälvande förändring. Vårt nästa steg är att ytterligare optimera och modernisera vår it-miljö genom att övergå till en nästan helt molnbaserad infrastruktur.

Förhoppningen är att detta på sikt även ska kunna öka automationen och säkerheten.

– Att successivt öka vår användning av molnlösningar är en strategi som inte bara möjliggör ökad automation utan även stärker vår övergripande säkerhet. Genom att automatisera fler delar av våra processer minskar vi manuell inblandning, vilket inte bara sparar tid och resurser utan minimerar också risken för mänskliga fel.

– En annan viktig aspekt är ökningen av redundans. När vi inte längre behöver hantera den fysiska infrastrukturen för drift blir vi mindre sårbara för potentiella störningar, såsom strömavbrott. Molnlösningar ger oss möjlighet att distribuera och replikera data över olika geografiska platser, vilket ökar tillgängligheten och motståndskraften mot lokala händelser.

7 februari 2024Uppdaterad 7 februari 2024Reporter Fredrik Adolfssonit-arenan

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng