Internetstiftelsen utbildar i digitaliseringens klimatpåverkan

Carl Piva Och Klimatdemonstration

Carl Piva, vd på Internetstiftelsen. Foto: Adobe stock, Internetstiftelsen.

Hälften av Sveriges internetanvändare har inte återvunnit en enda digital enhet de senaste fem åren. Nu vill Internetstiftelsen göra svenskar mer medvetna om internets och digitaliseringens klimatpåverkan, och lanserar därför en kunskapssatsning på området. 

– Samtidigt som digitaliseringen är en nyckel för att samhället ska lyckas med den gröna omställningen, är baksidan att våra digitala liv har en betydande miljö- och klimatpåverkan. Vi breddar därför vår folkbildningssatsning för att öka kunskapen om hur vårt internetanvändande och digitaliseringen i stort påverkar klimatavtrycket, säger Carl Piva, vd på Internetstiftelsen.

I Internetstiftelsens årliga rapport Svenskarna och internet svarade hälften av deltagarna att de inte har återvunnit en enda digital enhet de senaste fem åren. Fyra av tio svarade att de saknar tillräcklig information om hur enheter ska återvinnas miljövänligt. Därutöver tror en tredjedel att digitaliseringen har en övergripande positiv klimatpåverkan, vilket är mer än dubbelt så många som tror att den påverkar negativt. 

Erbjuder information, kunskap och insikter

Nu vill Internetstiftelsen utbilda svenskar i digitaliseringens klimatpåverkan och hur man kan minska sina digitala miljö- och klimatavtryck. I kunskapssatsningen erbjuder stiftelsen information om hur digitaliseringen påverkar jordens naturresurser, kunskap om vilka effekter som e-handel och nya konsumtionsbeteenden har på miljön, och insikter om hur digitala tjänster kan minska vår energianvändning. 

– Allt vi gör på nätet påverkar miljö och klimat. I den här kunskapssatsningen har vi pratat med experter för att höja medvetenheten om digitaliseringens avtryck i stort, men också lyfta det man kan göra själv för att minska sitt avtryck.

– Det som har mest effekt är att köpa färre prylar, behålla dem länge och se till att återvinna dem på ett korrekt sätt, säger Björn Appelgren, folkbildningsansvarig, Internetstiftelsen.

12 februari 2024Uppdaterad 12 februari 2024Reporter Fredrik Adolfssonhållbarhet

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

SENASTE NYTT

Stäng