Insikter från advokatfirman som använder generativ AI

En Sorts Ai Förvrängd Lila Bild Med En Romersk Byst Som Ska Representera Ai Och Lagstiftning; Vinge, Cio, Copilot

Samtidigt som ett verktyg som Microsoft Copilot effektiviserar arbetsmoment och hjälper dig att se data på ett nytt sätt, bidrar dess förmågor också till att väcka frågor om vår syn på expertis och yrkeserfarenhet. Det menar Ann-Marie Ovin, CIO på Advokatfirman Vinge.

 

– AI är varken ett nytt fenomen eller ett nytt begrepp för någon i it-branschen, men i början av förra året, i takt med att ChatGPT och andra generativa AI-verktyg slog igenom, gick det från att vara något som vi har kunnat avvakta med till något som blev på riktigt för en verksamhet som vår, säger Ann-Marie Ovin, CIO på Advokatfirman Vinge.

Ann-Marie Ovin drar paralleller till den digitala omställning som gjordes under coronapandemin. Då, precis som nu, blev något i omvärlden så pass angeläget att det letade sig in som en stående punkt på ledningsgruppsmötena.

– Generativ AI var, och är, ett samhällsfenomen som kommer att påverka oss och våra kunder. Därför måste vi sätta igång och försöka lära oss tekniken.

Vinge uppmuntrade tidigt sin personal att testa och laborera med olika generativa AI-tjänster och var snabba med att sätta upp riktlinjer för användning, som till exempelvis att den som testar enbart ska använda sig av öppet tillgängliga uppgifter.

Microsoft Copilot och Harvey

Och man kan säga att advokatbyrån verkligen har gått in för det: man har testat och ska gå vidare med en generativ AI-klient, Harvey, som är baserad på OpenAI och som riktar in sig på juridiska verksamheter. Under hösten fick Vinge också ett ”gyllene tillfälle” att testa Microsoft Copilot.

Under cirka fem veckor kördes en pilot, med tekniskt och säkerhetsmässigt stöd från byråns samarbetspartner.

– Jag kan inte nog understryka vikten av att arbeta med kompetenta samarbetspartner. Ju mindre it-avdelning, desto mer mån bör man vara om sina partner och inte se dem som blott leverantörer av it. Detta förhållningssätt har varit oumbärligt för att ta det här projektet i mål, säger Ann-Marie Ovin.

Medarbetare på finansavdelningen, jurister, och olika typer av assistentroller i organisationen fick prova på verktyget. Yrkesroller som hanterar känsliga data, såsom hr, uteslöts. Det blev ett slags miniinförande, med utbildningar för alla berörda, där alla funktioner i Copilot för Microsoft 365 var tillgängliga.

I takt med att ChatGPT och andra generativa AI-verktyg slog igenom gick AI från att vara något som vi har kunnat avvakta med till något som blev på riktigt för en verksamhet som vår.

Ann-Marie Ovin poängterar att för Vinge är inte Office-sviten enbart ett slags administrationsverktyg som används parallellt med lika viktiga, eller viktigare, affärssystem; det är snarare ett av byråns huvudsakliga produktionssystem och i stort sett all juridisk rådgivning produceras eller hanteras med hjälp av dessa verktyg.

Nya insikter

Ett av de stora fynden, utöver smarta mötessammanställningar och automatiskt framtagna presentationer, är just hur mycket data som AI-tjänsten har tillgång till.

– Den kan plocka fram insikter om din organisation som du nästan inte trodde fanns och hjälpa dig att se på data ur ett annat perspektiv. Du kan få idéer till att skapa rapporter och göra analyser som annars knappt hade varit praktiskt genomförbara. Utmaningen i början blir naturligtvis att du ska lära dig hantera ditt nuvarande arbetsverktyg på ett helt nytt sätt. Det är som att någon skulle säga till dig att ”du har borstat tänderna så här i hela ditt liv, men nu ska vi tänka om helt”.

Viktiga lärdomar

Att inte tappa människan när ny teknik införs, är ett klassiskt it-språksmantra, men kanske har det enligt Ann-Marie Ovin aldrig varit viktigare än när det kommer till generativ AI.

Inte minst eftersom den mest centrala skillnaden på att införa en generativ AI, i synnerhet i form av Microsoft Copilot, och att införa en ny, teknisk lösning som förändrar eller effektiviserar arbetsuppgifterna för en del av bolaget, är att en generativ AI förändrar hela sättet som en organisation tar itu med en majoritet av sina uppgifter på.

– Med tanke på att det är en teknik som förändrar så många arbetsuppgifter i grunden, och som kommer att kräva en helt ny färdighet i form av att kunna prompta, måste verkligen alla vara införstådda med hur det fungerar.

Samtal om det mänskliga kunnandet

En fråga som Ann-Marie Ovin har funderat mycket på under arbetet med de generativa AI-produkterna är vad som händer med grundkunskapen i allt vi människor tar oss för, i takt med att fler och fler (arbets)uppgifter läggs i de digitala händerna på en AI.

Ann Marie Ovin, Cio Advokatfirman Vinge

Ann-Marie Oving, CIO, Vinge.

Just nu, resonerar hon, är vi tillräckligt många människor som vet hur det saker och ting ska skötas, om en viss teknik eller en viss typ av utrusning inte fungerar. Men vad händer om 10, 20, 50 år, när AI är en alltmer integrerad roll i våra (arbets)liv?

– Om vi tittar på en advokatbyrå som Vinge, lär vi oss så otroligt mycket av yrkeshantverket av våra seniora kollegor; om hur man skriver och reflekterar på ett adekvat och givande sätt. Om det i slutändan enbart handlar om färdigheter i att prompta en AI, vad händer med den mänskliga expertisen och den mänskliga redaktören som kan checka av att AI:n ”har rätt”? Och hur ser vi till att alla kollegor inte blir för likriktade eller likartade efter alla konversationer med en AI? Lärandet och inlärningsresan är en otroligt viktig del i att skapa färdigheter, och vi får inte glömma att samtala om riskerna med att tappa detta.

23 februari 2024Uppdaterad 23 februari 2024Reporter Tim LefflerAIFoto Adobe Stock, Vinge

Voisters nyhetsbrev

Allt om digitalisering, branschens insikter och smartare teknik.

Rekommenderad läsning

Stäng